DSpace Repository

Engelli evde bakım hizmetlerinde ailenin yeterliliği: Denizli Merkez İlçe örnekleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nagihan Durusoy Öztepe
dc.contributor.author Altın, Atfiye Seda
dc.date 2018-01-10 en_US
dc.date.accessioned 2018-03-13T08:24:44Z
dc.date.available 2018-03-13T08:24:44Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2534
dc.description.abstract Bu çalışmada evde bakım aylığı kapsamında bakıma muhtaç engelli bireylere bakan aile üyelerinin bakım hizmeti konusundaki yeterliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda evde bakım hizmetini gerçekleştiren 20 aile üyesi ile görüşülmüştür. Bununla birlikte evde bakım hizmetinin aile üyeleri tarafından gerçekleştirilmesinin yeterli olup olmadığı konusu, bu hizmeti kurumsal olarak yerine getiren Denizli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Halk sağlığı müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Birimi ile yapılan görüşmelerle de tartışılmıştır. Yapılan alan araştırması sonucunda, engelli bireylerin aile yanında bakımının engelli birey için psikolojik anlamda olumlu yanı olmakla birlikte, aile üyelerinin özellikle tıbbi bakım konusunda yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Engelli bireylere bakan aile üyelerinin birçok konuda duygusal ve korumacı davrandığı, bu durumun ise engelli bireylerin sosyal anlamda toplumdan uzak kalması ile sonuçlandığı görülmüştür. Bu anlamda bakım hizmetini yerine getiren aile üyelerinin bu konuda bazı eğitimlere tabi tutulması, hem engelli bireyin hem de bakım hizmetini yerine getiren aile üyelerinin psikolojik ve sosyal iyilik hali için gerekli olduğu düşünülmektedir. en_US
dc.description.abstract In this study home care of disabled persons by their family members has been investigated in terms of disabled individuals home care regulations. In this extend 20 family members of disabled individuals interviewed and their efficiency investigated according to Denizli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Halk sağlığı müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Birimi regulations and discussed with these decision makers. After field investigation has been found that disabled persons whose been taking cared by their family members physiologically more satisfied than others. However, family members is not capable of give the medical care which disabled individual need. Also, disabled persons are usually away from society because of their families over protective behaviours, for these reasons educating family members whose responsible with the care of disabled person is essential. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Engelli en_US
dc.subject Engelli Evde Bakım en_US
dc.subject Aile en_US
dc.subject Ailenin Yeterliliği en_US
dc.subject Disabled en_US
dc.subject Disabled Home Care en_US
dc.subject Family en_US
dc.subject Sufficiency of Family en_US
dc.title Engelli evde bakım hizmetlerinde ailenin yeterliliği: Denizli Merkez İlçe örnekleri en_US
dc.type Report Thesis en_US
dc.authorid 102682
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record