DSpace Repository

Denetim uygulamaları açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Karamil, Özgür
dc.date 2017-12-29
dc.date.accessioned 2018-03-13T08:14:33Z
dc.date.available 2018-03-13T08:14:33Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2531
dc.description.abstract Günümüzde işletmelerin faaliyetlerinin çeşitliliği sonucu oluşan işlemlerin, sayılarının çokluğu ve karmaşıklığı dolayısıyla ortaya çıkan doğru ve güvenilir bilgi ihtiyacı finansal bilgi kullanıcıları için bağımsız denetimi vazgeçilmez bir hale getirmiştir. Söz konusu finansal bilgilerin güvenilirliğinin sağlanmasında kullanılan en önemli araç bağımsız denetimdir. Ancak Dünya’da yaşanan muhasebe hile ve yolsuzlukları biçiminde kendini gösteren denetim skandalları sonucunda finansal bilgi kullanıcılarının bağımsız denetime olan güvenleri azalmıştır. Bağımsız denetime olan güveni yeniden pekiştirebilmek amacıyla birçok ülkede yeni düzenlemeler gerçekleştirilerek, yeni denetim araçları oluşturulmuştur. Bu amaçla Türkiye’de mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, uzun bir çalışma süreci sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme çerçevesinde hazırlanan çalışmada, bağımsız denetimin genel bir çerçevesi çizilerek, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bağımsız denetime ilişkin getirdiği yeniliklere yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Denizli ilindeki bağımsız denetim lisansına sahip olan meslek mensuplarının, bağımsız denetimle ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki görüşleri tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Because there are too many and complicated transactions, which arise as a result of companies’ various operations today, the need for accurate and trustworthy information has caused independent audit to be indispensible for the users of financial statements. The most important tool to ensure the reliability of the financial statements is independent audit. However, the users of financial statements has lost confidence in independent audit because of audit scandals which show themselves as accounting frauds and malpractices in the world. In many countries, by making new arrangements, new audit tools have been designed in order to regain confidence in independent audit. For this purpose, current Turkish Commercial Code was changed and, after a long process, Turkish Commercial code Law No. 6102 came into force on July 1, 2012. In the study prepared in this context, the framework of independent audit has been defined and innovations in the new Turkish Commercial Code on Independent audit have been mentioned. In the last part of the study, professionals with audit licence in Denizli Province have been asked to give their opinions about new arrangements in independent audit and they are evaluated. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yeni Türk Ticaret Kanunu tr_TR
dc.subject Bağımsız Denetim tr_TR
dc.subject Bağımsız Denetçi tr_TR
dc.subject Kamu Gözetimi Kurumu tr_TR
dc.subject The New Turkish Commercial Code tr_TR
dc.subject Independent Audit tr_TR
dc.subject Independent Auditor tr_TR
dc.title Denetim uygulamaları açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of the New Turkish Commercial Code in regards to audit practice tr_TR
dc.type reportThesis tr_TR
dc.contributor.name İlhan Küçükkaplan tr_TR
dc.contributor.authorID 40112 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record