DSpace Repository

Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin psikolojik güçlendirme algı görüşleri (Denizli İli Pamukkale İlçe örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Dağlar, Aylin
dc.date 2018-03-08
dc.date.accessioned 2018-03-13T07:15:59Z
dc.date.available 2018-03-13T07:15:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2524
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerin psikolojik güçlendirmeye ilişkin görüşlerini almaktır. Bu görüşler doğrultusunda öğretmenlerin kurum ve mesleki anlamda kendilerini ne oranda etkin,yetkili, özerk hissettikleri ve meslekleri onlar için ne anlam ifade ettiği araştırılmıştır. Araştırmada “nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli” kullanılmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerin psikolojik güçlendirme görüşleri Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan Nezihe-Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezinde görev yapan yirmi yedi öğretmene yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Bilim ve Sanat öğretmenleri, kendilerini kurum için anlamlı ve yeterli bulurken; büyük çoğunluğu mesleklerini yerine getirirken özerk olmadıklarını, proje ve etkinliklerde etkili olmadıklarını düşünmektedir. Sonuç olarak; Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerin psikolojik güçlendirme algılarının yüksek olduğu söylenebilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Psikolojik Güçlendirme Algısı tr_TR
dc.subject Bilim ve sanat Merkezi tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.title Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin psikolojik güçlendirme algı görüşleri (Denizli İli Pamukkale İlçe örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Selçuk Şimşek tr_TR
dc.contributor.authorID 26589 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record