DSpace Repository

Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author Çamlı, Soner
dc.date 2018-02-23
dc.date.accessioned 2018-03-05T12:07:02Z
dc.date.available 2018-03-05T12:07:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2521
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Denizli/Merkezefendi ilçesinde çalışan özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerini belirleyerek bazı demografik ve mesleki değişkenler açısından tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakmaktır. Çalışmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Denizli ili Merkezefendi ilçesinde Görme Engelli, Zihinsel Engelli, İşitme Engelli ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan 70 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Denizli’de Merkezefendi’de bulunan okullar araştırmanın evrenini oluşturmuş ve araştırma için örneklem alınmamış tüm evren araştırmaya dahil edilmiştir. Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve kişisel bilgiler için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden elde edilen puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını saptamak amacı ile ikili gruplarda t-testi, çoklu gruplarda tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme alt boyutunda görev türü, mesleğini isteyerek seçip seçmeme, öğretmenlik mesleğini kendine uygun bulup bulmama, üstlerinden iyi yaptığı işle ilgili takdir görüp görmeme; duyarsızlaşma alt boyutunda görev türü, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçip seçmeme, öğretmenlik mesleğini kendine uygun bulup bulmama; kişisel başarı alt boyutunda yaş, görev yapılan okul türü, görev süresi ve öğretmenlik mesleğini kendine uygun bulup bulmama değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Özel Eğitim tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Duygusal Tükenme tr_TR
dc.subject Duyarsızlaşma tr_TR
dc.subject Kişisel Başarı Duygusunda Azalma tr_TR
dc.title Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Zeynep Meral Tanrıöğen tr_TR
dc.contributor.authorID 47488 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record