DSpace Repository

Ailelerin Eğitim Harcamaları

Show simple item record

dc.contributor.author Aksoy, Huzeyfe
dc.date 2018-02-06
dc.date.accessioned 2018-03-05T07:56:52Z
dc.date.available 2018-03-05T07:56:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2515
dc.description.abstract Okulların kişilere sağladığı özel yararların yanı sıra, topluma sağladığı dışsal yararların da olması, onun herkese zorunlu ve parasız olarak sunulmasını gerektirmektedir. Alanyazındaki araştırmalar, kamu eğitimin finansmanından çekildikçe, ailelerin bu konuda daha belirgin rol almaya başladığını ortaya koymaktadır. Bu durum, eğitimin herkese eşit ve aynı nitelikte sunulmasını engellemektedir. Bu araştırmanın amacı, ailelerin eğitim harcamalarının okulla ilgili ve sosyo-ekonomik değişkenlere göre farklılaşıp-farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve çocukları okula (kamu ve özel) giden ailelerdir. Örneklem 250 ailedir. Bunlardan 222’si çocuklarını kamu, 28’si de özel okula göndermektedir. Araştırmanın verileri, SPSS 11 ile çözümlenmiştir. Ailelerin eğitim harcamaları, okulun türüne, okulun bulunduğu mahallenin sosyo-ekonomik düzeyine, okulun öğretim biçimine, okula ulaşım türüne göre farklılaşmaktadır. Diğer yandan, öğrencinin kiminle yaşadığına, ana-babanın eğitim düzeyine, ana-babanın mesleğine, ana-babanın aylık gelirine, evin mülkiyetine, ailedeki kişi sayısına ve öğrencilerin okuduğu sınıfa göre farklılaşmamaktadır. Parasal yetersizliği olan ailelere devlet tarafından para, kitap, kırtasiye, ulaşım vb yardımlar yapılmalıdır. Ailelerin, okulların harcamalarına katılması sürecinde öğretmenler ve okul yöneticileri bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle özellikle okul yöneticileri “bütçe yönetimi” konusunda hizmet içi eğitime alınmalıdır. Üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması ile okul yöneticilerine yönelik “okul finansmanı, eğitim ekonomisi ve eğitim planlaması” alanında eğitim verilmelidir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Aile tr_TR
dc.subject Eğitim Ekonomisi tr_TR
dc.subject Eğitim Finansmanı tr_TR
dc.subject Eğitim Harcaması tr_TR
dc.title Ailelerin Eğitim Harcamaları tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Gökhan Tuzcu tr_TR
dc.contributor.authorID 118170 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record