DSpace Repository

İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Güngör, Mahir
dc.date 2018-01-25
dc.date.accessioned 2018-03-05T07:04:08Z
dc.date.available 2018-03-05T07:04:08Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2501
dc.description.abstract Günümüzde insana verilen değerin artması ile birlikte eğitim de temelinde insan olan bir yaklaşıma gidilmektedir. Eğitim planlaması yapılırken öğrenci merkezli bir uygulama yapılmakta aktif olarak eğitim öğretime katılan bir birey ön planda tutulmaktadır. Bunun sonucunda sınıf ortamında öğrencilerin birbirleri ile etkileşimi çok daha fazla olmaktadır. Bu etkileşim sonucunda bireyler kendilerini daha fazla tanıtabilmekte sonuç olarak sınıf ortamında bireyi tanımaya yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu aşamada öğretmenler bireyin sorunları ve onu tanıma konusunda ne gibi problemlerle karşılaşmaktadır. Öğretmenlerin karşılaştığı bu sorunlar okul iklimini nasıl etkilemekte ve bu iklimi iyi hale getirmek için uğraşan yöneticiler nasıl sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu tür sorulara cevap arayan bu araştırmada Denizli ili Buldan İlçesi çalışma alanı olarak tespit edilmiştir.Çalışma yapılırken 118 kişilik bir çalışma grubuna ilgili anket uygulanmıştır. Uygulanan anket sonucunda alınan verilerden öğretmen ve yöneticilerden yarısından fazlası kendilerini rehberlik uygulamaları bakımından yeterli görmektedir.Fakat Öğretmen ve yöneticilerin rehberlik hizmetlerinin veriminin artması için bir uzman desteği istediği araştırmadan çıkan bir sonuçtur. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, with the increase of the value given to human, in education an approach based on people is followed. When educational is planned, a student-centered practice is performed and an individual actively participating in education and training is kept in the forefront. As a result, in the classroom, students' interact with each other becomes much more. As a result of this interaction, individuals introduce themselves more, consequently in the classroom, studies for individual recognition come into prominence. At this stage, what kind of problems do the teachers encounter about individual problems and getting to know him/her? How do these problems teachers encounter influence the school climate and what kind of problems do the directors struggling encounter to make this climate good? In this research which seeks answers to these kinds of questions, the town Buldan of the province Denizli has been identified as the study field. While being worked out, related survey was implemented to a workgroup consisting of 118 individuals. From the data received as a result of the survey applied, over half of the teachers and the directors find themselves sufficient with regard to guidance applications. But, the fact that the teachers and the directors want an expert support to increase the efficiency of guidance services is a result of the research. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Rehberlik tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject Sınıf Danışmanı tr_TR
dc.subject İnsan tr_TR
dc.subject Guidance tr_TR
dc.subject Teacher tr_TR
dc.subject Administrator tr_TR
dc.subject Class Counsel tr_TR
dc.subject Human tr_TR
dc.title İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlar tr_TR
dc.title.alternative Prımary school teachers and manager guıdance servıces problems faced in tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Fatma Çobanoğlu tr_TR
dc.contributor.authorID 41670 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record