DSpace Repository

15 Temmuz darbe girişimi sürecinin okul kültürüne etkisinin Acıpayam özelinde incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Acatürk, Adem
dc.date 2018-01-25
dc.date.accessioned 2018-03-05T06:58:38Z
dc.date.available 2018-03-05T06:58:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2499
dc.description.abstract Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği birim olan okulda, öğeler arasındaki gerçekleşecek olan uyum eğitim-öğretim kalitesini de etkileyecektir. Burada okul örgütünün başında bulunan okul müdürüne büyük görev düşmektedir. Okul müdürlerinin sahip oldukları liderlik özelliklerinin yanı sıra, birlikte çalıştıkları öğretmenlerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve okul ortamını toplumsal olaylar karşısında da çalışılabilir bir hale getirmek için sergiledikleri tutum ve davranışlar oldukça önemlidir. Darbeler ve darbe girişimleri ise Türk insanının tarih boyunca sık sık karşılaştığı siyasi ve askeri olaylardandır. 15 Temmuz darbe girişimi çok yakın bir geçmişe sahip olmasına rağmen getirdiği sonuçlar açısından çok büyük infiallere neden olmuştur. Siyasi tarihimizde neredeyse her on yılda bir gerçekleşen, kimi zaman muhtıra, kimi zaman darbe, kimi zaman da post-modern darbe olarak nitelendirilen, demokrasimizi sekteye uğratan girişimler ülkemize çok zararlar vermiştir. Kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin eğitime de etkileri olmuştur. Bu araştırmanın amacı; “15 Temmuz darbe girişimi sürecinin Acıpayam ilçesi özelinde okul kültürüne etkisinin boyutlarını” saptamaya yöneliktir. Bu kapsamda 10 okul müdürü ile görüşme yapılmış ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin, okul kültürünün temel değerlerini ve güçlü öğelerini derinden sarstığı, bürokratik yapı ve işleyişe ise olumlu katkılarının olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul Kültürü tr_TR
dc.subject Örgüt Kültürü tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.subject Darbe tr_TR
dc.subject 15 Temmuz tr_TR
dc.title 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin okul kültürüne etkisinin Acıpayam özelinde incelenmesi tr_TR
dc.type reportThesis tr_TR
dc.contributor.name Zeynep Meral Tanrıöğen tr_TR
dc.contributor.authorID 47488 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record