DSpace Repository

Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ( Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale İlçe örneği )

Show simple item record

dc.contributor.author May, Nesli
dc.contributor.editor Orhan Kumral
dc.date 2018-01-15 en_US
dc.date.accessioned 2018-03-05T06:43:33Z
dc.date.available 2018-03-05T06:43:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2492
dc.description.abstract Bu araştırmada Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ve bunun farklı değişkenlere göre değişip değişmediği araştırıldı. Bunun için öğretmenlere demografik bilgileri içeren 4 soru ile birlikte, iş doyum düzeylerini tespit etmeye yarayan 20 sorudan oluşan anket çalışması uygulandı. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017–2018 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. “Oranlı küme örnekleme” yöntemiyle seçilen 78 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Ölçme aracı olarak ‘Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ anketi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri 20 madde ile ölçülmüştür. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Denizli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin “Terfi imkanının olması yönünden” maddesine “Hoşnut Değilim “şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise “Başkaları için bir şeyler yapabildiğimi hissetmem yönünden” maddesine “Çok Hoşnudum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak iş doyumunun “Hoşnudum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Denizli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde çalışan sınıf öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeyi cinsiyet ve okuttuğu sınıf değişkenlerine göre farklılık göstermezken; yaş, kıdem ve çalıştığı okulun sosyo-ekonomik düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İş Doyumu en_US
dc.subject Sınıf Öğretmeni en_US
dc.subject Denizli en_US
dc.subject Merkezefendi en_US
dc.subject Pamukkale en_US
dc.title Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ( Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale İlçe örneği ) en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 41004
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record