DSpace Repository

Denizli termal sağlık turizm çalıştay kitabı

Show simple item record

dc.contributor.editor Zengin, Murat
dc.contributor.editor Alkan, Hakan
dc.date.accessioned 2018-02-06T06:29:43Z
dc.date.available 2018-02-06T06:29:43Z
dc.date.issued 2018-01-05
dc.identifier.isbn 9789756992739
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2401
dc.description Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pamukkale Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü / bölümleri Pamukkale Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. tr_TR
dc.description.abstract Ülkemiz bir turizm cenneti olmasına rağmen; turizm gelirlerine bakıldığında ne yazık ki hak ettiği yerde değildir. Bölgemizin ise özellikle termal imkânları yönüyle önemli olanaklara sahip ama gerekli yatırımlar yapılmadığı için istenilen noktada bulunmadığını görmekteyiz. Pamukkale Üniversitesi olarak bölgenin Kürkent markalaşma sürecine önemli ölçüde katkı sunacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin temellerini atmış bulunmaktayız. Termal Sağlık Turizmi kapsamında hizmet verecek olan hastanemiz; İlimizde birçok kişi ve kurumun birlikte ve bütüncül yaklaşımla hareket ettiği bir yapı olma özelliği göstermektedir. Denizli’miz için muazzam bir proje olan, bölge ve ülke bazında mühim kazanımlar sağlayacağı düşünülen hastanemizin; 2020’de tamamlanması planlanmaktadır. Bölge’nin gelişmesine katkı sağlayacak bir diğer proje ise Termal Sağlık Turizmi kapsamında ülkemizde bir ilk olma özelliği gösterecek olan Kürkent yaklaşımlı fiziki bir master planı oluşturulmasıdır. Bölgede doğal ve kültürel peyzajın koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak planlama ve tasarımı kapsamında fiziki bir master planın yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşturulmuş uzman bir ekip tarafından jeolojik, ekolojik, arkeolojik, hidrolojik, sosyolojik, klimatolojik vb. birçok bilim disiplinin yörede yapacağı araştırmalar sonucu elde edilecek verilerin ışığında peyzaj karakter sınıflandırmasına dayalı fiziki master plan oluşturulacaktır. İkinci aşamada ise; bu master planın öngördüğü sınırlar dahilinde alt ölçekte mekânsal tasarım, yaklaşım ve çözümlemelerin öngörüldüğü çalışmalar ile yörenin Kürkent tasarımı ve tasarım rehberinin oluşturulması planlanmaktadır. Denizli’nin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında tanıtımında önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız bu projeler, gelecek nesillere aktaracağımız değerli birer miras olacaktır. Tüm paydaşların katılımları ile gerçekleşen bu tür çalışmalar, bölgemiz turizmi ve sorunlarını ele almakla birlikte hedeflenen imkânların gerçekleştirilmesine ve çözüm alternatiflerinin geliştirilmesine teknik ve bilimsel açıdan katkılar sunarak, adımların sağlıklı bir şekilde atılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda çalıştayın başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olması temenni ederim. Prof. Dr. Hüseyin BAĞ Rektör tr_TR
dc.description.sponsorship Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Yayınları tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Termal Turizm tr_TR
dc.subject Sağlık Turizmi tr_TR
dc.subject Termal sağlık Turizmi tr_TR
dc.subject Kür Tedavi tr_TR
dc.subject Kür Merkezi tr_TR
dc.subject Kürkent tr_TR
dc.subject Karahayıt tr_TR
dc.subject Pamukkale tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.title Denizli termal sağlık turizm çalıştay kitabı tr_TR
dc.type book tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record