DSpace Repository

Ooferektomi ve parsiyel mesane çıkım obstruksiyonu modellerinde izole rat detrusöründe gap junction ekspresyonu ve antimuskariniklerle, gap junction inhibitörü etkilerinin araştırılması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)