DSpace Repository

Ağır preeklampside vasküler endotelyal büyüme faktörü, solubl fms benzeri tirozin kinaz-1 ve endotelin düzeyleri ve bunların birbirleri ile olan iliskileri

Show simple item record

dc.contributor.author Hazar, Deva
dc.date.accessioned 2018-01-17T08:38:24Z
dc.date.available 2018-01-17T08:38:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2347
dc.description.abstract Ağır Preeklampside Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü,Solubl Fms Benzeri Tirozin Kinaz-1 ve Endotelin Düzeyleri Ve Bunların Birbirleri ile Olan İliskileri. Amaç:Çalısmanın amacı, preeklampsi patogenezinde vasküler endotelyal büyüme faktörü(VEGF) ,solubl fms benzeri tirozin kinaz-1 (sFlt-1) ve endotelin'in rollerini ortaya koymaktır. Gereç Ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Dogum Anabilim Dalı Klinigine 01.05.2011?01.11.2011 tarihleri arasında basvuran 30 preeklamptik gebe çalısmaya alındı. Aynı gebelik haftasındaki 30 normotansif gebe de kontrol grubu olarak alındı. VEGF,sFlt?1 ve endotelin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Sonuçlar: Preeklamptik gebelerde kontrol grubu ile karsılastırıldıgında plazma serbest VEGF düzeyleri belirgin olarak düsüktü (3-12 pg/ml'ye karsılık 10-22 pg/ml; p<0,05). Preeklamptik olgularda normotansif gebelere göre plazma sFlt-1 düzeyleri ise belirgin olarak yüksekti (4789,0-9881,0 pg/ml'ye karsılık 850,0-3752,0 pg/ml; p<0,05). Sistolik ve diyastolik kan basıncı ile plazma sFlt-1 düzeyi arasında pozitif bir iliski, plazma serbest VEGF düzeyi ile sistolik ve diyastolik kan basıncı arasında negatif bir iliski ve plazma serbest VEGF ile sFlt-1 düzeyleri arasında kuvvetli negatif bir iliksi mevcuttu. Gruplar arasında ET -1 düzeyleri açısından anlamlı fark saptandı(0,18-0,30 ng/ml'ye karşılık;0,15-0,25 ng/ml). Yorum: VEGF,Endotelin-1 ve sFlt-1'in düzeylerinin kontrol grubu ve preeklamptiklerde farklı olması, bize bu parametrelerin preeklampside etyolojik rolü olabileceğini düşündürmektedir.Azalmıs serbest VEGF düzeyleri, artmıs sFlt?1 ve Endotelin- 1 düzeylerinin endotel hücre fonksiyonlarını bozabilmesine ragmen, her üç molekülün preeklampsi patogenezindeki spesifik rollerinin ortaya konabilmesi için daha ileri çalısmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract The Levels And The Relationships Of Vascular Endothelial Growth Factor,Endotelin-1 And Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 In The Preeclamptic Pregnancies Objective:The aim of this study is to evaluate the role of vascular endothelial growth factor (VEGF),endotelin-1(ET-1) and soluble fms-like tyrosine kinase?1 (sFlt?1) in the pathogenesis of preeclampsia Materials And Methods: 30 pregnant women with preeclampsia, attending to the perinatology clinics of the gynecology and obstetrics department of the medicine faculty of Pamukkale University between may 1st 2011 and October 1st 2011,were taken into the study. These preeclamptic patients were matched for gestational age with 30 normotensive pregnant women. VEGF,ET-1 and sFlt?1 concentrations were measured with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) . Results: Preeclamptic patients demonstrated significantly lower plasma concentrations of free VEGF (3?12 pg/ml vs 10?22 pg/ml; p0.05) when compared to the normotensive pregnant women. The plasma concentrations of sFlt?1 (4789?9881 pg/ml vs 850?3752 pg/ml; p<0.05) were significantly higher in the patients with preeclampsia than normotensive pregnant women. There was a positive correlation between the plasma concentration of sFlt?1 and systolic and diastolic blood pressure.There was a negative correlation between the plasma concentation of free VEGF and systolic and diastolic blood pressure. There was a strong negative correlation between the plasma concentrations of free VEGF and sFlt?1. There was significant difference between groups for ET -1 levels(0,18?0,30 ng/ml vs 0,15?0,25 ng/ml; p<0.05). Conclusion: The levels of VEGF, ET-1 and sFlt?1 in the preeclamptic patients and the control group. show that these factor may play a role in the pathogenesis of preeclampsia. Although reduced concentrations of free VEGF and increased concentrations of sFlt-1 and ET-1 might interfere with endothelial cell function,further studies are required to clarify their spesific roles in the pathogenesis of preeclampsia. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü tr_TR
dc.subject Preeklampsi tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject solublfms Benzeri Tirozin Kinaz-1 tr_TR
dc.subject Endotelin-1 tr_TR
dc.subject Vascular Endothelial Growth Factors tr_TR
dc.subject Tyrosine tr_TR
dc.subject Pre-eclampsia tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.title Ağır preeklampside vasküler endotelyal büyüme faktörü, solubl fms benzeri tirozin kinaz-1 ve endotelin düzeyleri ve bunların birbirleri ile olan iliskileri tr_TR
dc.title.alternative The levels and the relationships of vascular endothelial growth factor, endotelin-1 and soluble fms-like tyrosine kinase-1 in the preeclamptic pregnancies tr_TR
dc.type specialistThesis tr_TR
dc.contributor.name Mehmet Babür Kaleli tr_TR
dc.contributor.authorID 8766 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record