DSpace Repository

Metisiline dirençli stafilococcus aureus (MRSA) deneysel sıçan osteomyeliti modelinde implantın fosfomisin içeren poli-(D,L)laktik asit (PDLLA) ile kaplanmasının profilaksideki etkinliği

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)