DSpace Repository

Diabetik maküler ödem tedavisinde intravitreal bevacizumab ve intravitreal triamsinolon asetonidin etkinliğinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Avni Murat Avunduk
dc.contributor.author Çevik, Ali
dc.date.accessioned 2017-11-03T08:36:15Z
dc.date.available 2017-11-03T08:36:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2193
dc.description.abstract Amaç: Diabetik maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonid ve intravitreal bevacizumab uygulamasının, görme keskinliği, göz içi basıncı ve maküla kalınlığı üzerine olan etkilerini karşılaştırmak. Materyal ve Metod: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Retina biriminde Nisan 2011 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında takip edilen, yaşları 47 ile 79 arasında değişmekte olan, 58 (%58) erkek ve 42 (%42) kadın olmak üzere toplam 100 hastanın 100 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrılarak, 100 gözden 50 göze 4 mg/0.1 ml intravitreal triamsinolon asetat (İVTA), 50 göze de 2,5 mg/O.l ml intravitreal bevacizumab (İVBE) tedavisi uygulandı. Takip kriterleri olarak en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİGK), göz içi basıncı değerleri (GİB), OKT ile ölçülen maküla kalınlığı belirlendi ve iki grup birbiriyle kıyaslandı. Bulgular: İntravitreal enjeksiyon öncesi ortalama en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİGK) İVTA grubunda 0,78±0,3 logMAR iken, İVBE grubunda 0,79±0,4 logMAR idi. İntravitreal enjeksiyon öncesi ortalama görme keskinliği açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Enjeksiyondan sonra gruplar arasında 1. 3. ve 6. aylardaki ortalama görme keskinliği düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Buna karşılık 3. ayda görme keskinliğindeki artış oranı yüzdesi İVTA grubunda daha fazlaydı. İntravitreal enjeksiyon öncesi ortalama maküla kalınlığı İVTA grubunda 476±98 mikron iken İVBE grubunda ise 439±125 mikron idi. İntravitreal enjeksiyon öncesi maküla kalınlığı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Enjeksiyondan sonra ortalama maküla kalınlığı 1. ve 3. aylarda İVTA grubunda, İVBE grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü. İVTA grubunda enjeksiyondan sonra ortalama göz içi basıncı (GİB) değerleri 1. 3. ve 6. aylarda enjeksiyon öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Buna karşılık İVBE grubunda GİB?ı değerlerinde önemli bir değişiklik izlenmedi. Sonuç: Diabetik maküla ödemi tedavisinde 4 mg/0.1 ml intravitreal triamsinolon asetonid ve 2,5mg/0.1 mİ intravitreal bevacizumab uygulamaları etkili yöntemlerdir. 4 mg/0.1 ml İVTA ve 2,5mg/0.1 mİ İVBE enjeksiyonu kıyaslandığında OKT ile ölçülen santral maküla kalınlığı dikkate alındığında İVTA? nın etkinlik bakımından daha avantajlı olduğu görülmektedir. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT Purpose: To compare the efficacy of intravitreal triamcinolone acetonide injection (IVTA) and intravitreal bevacizumab injection (IVBE) on visual acuity (VA), intraocular pressure (IOP) and central macular thickness (CMT) in the treatment of diabetic macular oedema. Material and Method: A total of 100 eyes of 100 patients who underwent ophthalmic examination in our Retina Clinic in the Department of Ophthalmology, Pamukkale University Medical Faculty between Aprıl 2011 and August 2012 were included to the study. 58(58%) of the patients aged 47-79 were male and 42(42%) were female. Patients were distribuded into two groups as IVTA and IVBE groups. 50 of 100 eyes received 4 mg/0.1 ml intravitreal triamcinolone acetonide (IVTA) treatment and 50 eyes received 2.5 mg/0.1 ml intravitreal bevacizumab (IVBE) treatment. The best corrected visual acuity (BCVA), intraocular pressure (IOP) and central macular thickness (CMT) measured by OCT, were determined as follow-up criteria and two groups were compared with each other. Findings: The best corrected visual acuity (BCVA) in IVTA and IVBE group before injection was 0.78±0.3 and 0.79±0.4 logMAR respectively. No statistically significant difference was observed between two groups in terms of mean visual acuity before injection. There were no statistically significant differences at 1, 3 and 6 months measurements between two groups in terms of mean visual acuity. On the other hand, IVTA group demonstrated greater improvement in visual acuity at 3 months. The mean central macular thickness was 476±98 microns IVTA group whereas it was 439±125 microns in IVBE groups. No statistically significant difference was observed between two groups in terms of mean central macular thickness before injection. The mean macula thickness in IVTA group at 1. and 3. months was significantly lower than those found in IVBE group. When compared, the mean IOP value was significantly higher at 1, 3 and 6 months than it was before injection. On the other hand no significant difference was observed in IVBE group in terms of IOP. Conclusion: 4 mg/0.1 ml intravitreal triamcinolone acetonide and 2.5 mg/0.1 ml inravitreal bevacizumab injection are efficient in the treatment of diabetic macular oedema. Results indicate that 4 mg/0.1 ml intravitreal triamcinolone has beter efficacy when taking the central macula thickness measured by OCT into consideration. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bevacizumab en_US
dc.subject Diabetes Mellitus en_US
dc.subject Görme Keskinliği en_US
dc.subject Visual Acuity en_US
dc.subject Maküler Ödem en_US
dc.subject Macular Edema en_US
dc.subject Triamcinolone Acetonide en_US
dc.subject Ödem en_US
dc.subject Edema en_US
dc.subject İntraoküler Basınç en_US
dc.subject Intraocular Pressure en_US
dc.title Diabetik maküler ödem tedavisinde intravitreal bevacizumab ve intravitreal triamsinolon asetonidin etkinliğinin karşılaştırılması en_US
dc.title.alternative To compare the efficacy of intravitreal bevacizumab injection and intravitreal triamcinolone acetonide injection in the treatment of diabetic macular oedema en_US
dc.type Specialist Thesis en_US
dc.authorid 158802
dc.authorid 117906
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record