DSpace Repository

Öğretmen adaylarının fen öğretiminde kullandıkları iletişimsel yaklaşım türleri

Show simple item record

dc.contributor.author Uçak, Esra
dc.date.accessioned 2017-10-25T12:23:42Z
dc.date.available 2017-10-25T12:23:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2145
dc.description Bu çalışma BAP tarafından 2013 EĞBE 003 no’lu Doktora Tez Projesi olarak desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretiminde kullandıkları iletişimsel yaklaşımları araştırmaktır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarına diyalojik öğretim ve iletişimsel yaklaşıma yönelik farkındalık oluşturmak için bir eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının verilen eğitimler öncesinde ve sonrasında derslerinde hangi tür iletişimsel yaklaşımları kullandıkları ve bu iletişimsel yaklaşımı kullanmalarındaki gerekçeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarıyla görüşmeler yapılarak derslerde diyalojik etkileşim ve uygulamalarını nasıl deneyimlendirdikleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırma, nitel paradigma içinde durum çalışması deseni ile hazırlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki farklı sosyo-kültürel düzeylerdeki devlet okullarında öğretmenlik uygulamasını gerçekleştiren altı son sınıf fen bilgisi öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma süreci boyunca çeşitli veri kaynakları kullanılmıştır. Bu veri kaynakları; öğretmen adaylarının derslerini içeren video kamera kayıtları, yazılı belgeler ve öğretmen adaylarıyla yapılan görüşme verileridir. Öğretmen adaylarının ders videoları Mortimer ve Scott (2003) tarafından geliştirilen dört tür iletişimsel yaklaşıma göre analiz edilmiştir. Böylece fen bilgisi öğretmen adaylarının verilen eğitimler öncesinde ve sonrasında derslerinde hangi tür iletişimsel yaklaşımları kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının derslerinde sıklıkla tercih ettikleri iletişimsel yaklaşım ve gerekçelerine ilişkin dönütler ve öğretmen adaylarıyla yapılan görüşme bulguları değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının eğitimden önce derslerinde sıklıkla otoriter yaklaşımları tercih ettikleri, eğitimden sonra ise otoriter yaklaşımların yanında diyalojik etkileşimli iletişimsel yaklaşımı da derslerinde kullanmaya başladıkları tespit edilmiş ve kullanmalarındaki gerekçeler ortaya çıkarılmıştır. Videoların analizinden elde edilen bulgular, diyalojik etkileşimin sınıflarda uygulanabilirliği yönünde olsa da, görüşmelerden elde edilen bulgular, diyalojik etkileşimin uygulanmasında bir takım zorlukların da olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the communicative approach preservice science teachers use in their courses. In this context, a curriculum is developed and applied to create awareness among those teachers on dialogic point of view and dialogic interaction. The types of communicative approach the preservice science teachers applied before and after the training and the reasons of the particular applications are tired to be ascertained. In addition, how the preservice science teachers made the students experience the dialogic interaction and its application is tried to be found out. The research designed as a case study in qualitative paradigm is carried out with six preservice science teachers who joined "Teaching Practice" in the MNE schools at different socio culturel status. Different data sources were used throughout the process. These were the video records including the preservice teachers courses, written documents and the data collected from the interviews made with preservice teachers. Preservice teachers' lesson videos were analyzed in accordance with the communicative approaches -developed by Mortimer and Scott (2003)-they used in the lessons. This way, the communicative approaches engaged by the preservice science teachers before and after the training were tried to be identified. The feedback regarding the communicative approaches the preservice science teachers preferred in their teaching and the resaons why are analysed and the findings of the inerview made with the precervice science teachers are evaluated. According to the findings, preservice teachers are found to have preferred authoritarian approaches before training and to have started to use the dilaogic approach beside authoritarian approaches after training; and the reasons why they applied these approaches were found out. Although, the findings obtained from the video analysis were for the applicability of dialogic instruction in classes, the findings obtained from the interviews demonstrated that there were challenges during the application of dialogic instruction. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretmen Eğitimi tr_TR
dc.subject Fen Bilgisi Öğretmen Adayı tr_TR
dc.subject İletişimsel Yaklaşım tr_TR
dc.subject Diyalojik Öğretim tr_TR
dc.subject Öğretmenlik Uygulaması tr_TR
dc.subject Teacher Training tr_TR
dc.subject Science Preservice Teacher tr_TR
dc.subject Communicative Approach tr_TR
dc.subject Dialogic Teaching tr_TR
dc.subject Teaching Practice tr_TR
dc.title Öğretmen adaylarının fen öğretiminde kullandıkları iletişimsel yaklaşım türleri tr_TR
dc.title.alternative Communicative approach types used by preservice teachers' in science teaching tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Hüseyin Bağ tr_TR
dc.contributor.authorID 46414 tr_TR
dc.contributor.authorID 39145 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record