DSpace Repository

Cumhuriyet’ten günümüze halk eğitim merkezlerinin gelişimi

Show simple item record

dc.contributor.author Özkulak, Hatice
dc.date 2017-10-24
dc.date.accessioned 2017-10-24T10:36:50Z
dc.date.available 2017-10-24T10:36:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2124
dc.description.abstract Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar eğitim alanında gerçekleştirilen bütün önemli hamlelere karşın, örgün eğitimin toplumun tüm katmanlarına ulaşamadığı görülmektedir. Bu nedenle, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze halk eğitimi ve halk eğitim merkezleri sistemin eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Araştırmada, planlı dönem ve planlama sonrası dönem olarak analiz edilen halk eğitim merkezlerinin ilk dönemi okuma-yazma seferberliği ve ulusal entegrasyon politikaları için işlevsel olurken, ikinci dönemi ise sanayileşme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. Bugün halk eğitimine ayrılan bütçe MEB'in toplam bütçesinin %5'idir ve bu da bu merkezlerin önemli problemlerle karşı karşıya kalması sonucunu doğurmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Although successfull results of public education movement in era of Republic of Turkey, formal education couldn't reach to all overlays of society, as it seen. Therefore, public education and public education centers have very important functions to make up the defecencies of the system since founding of Republic of Turkey. In this research, public education centers had been analyized in the light of two periods which are planned- period and post-planned period. In the planned period, it has writing-reading and entegration to nation functions, secondly in the post-planned period it changed according to industraliztion of Turkey and recent needs. Today, seperated budget for public education movement is just 5% of total budget of Ministry of Education and therefore those centers are facing important problems. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yaşamboyu Öğrenim tr_TR
dc.subject Halk Eğitimi tr_TR
dc.subject Yaygın Eğitimi tr_TR
dc.subject Halk Eğitim Merkezi tr_TR
dc.subject Lifelong Learning tr_TR
dc.subject Public Education tr_TR
dc.subject Non-Informal Education tr_TR
dc.subject Public Education Centre tr_TR
dc.title Cumhuriyet’ten günümüze halk eğitim merkezlerinin gelişimi tr_TR
dc.title.alternative Development of public education centers from the foundation of Turkish Republic to present tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Fatma Çobanoğlu tr_TR
dc.contributor.authorID 41670 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record