DSpace Repository

Cumhuriyet’ten günümüze halk eğitim merkezlerinin gelişimi

Show simple item record

dc.contributor.author Özkulak, Hatice
dc.contributor.editor Fatma Çobanoğlu
dc.date 2017-10-24 en_US
dc.date.accessioned 2017-10-24T10:36:50Z
dc.date.available 2017-10-24T10:36:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2124
dc.description.abstract Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar eğitim alanında gerçekleştirilen bütün önemli hamlelere karşın, örgün eğitimin toplumun tüm katmanlarına ulaşamadığı görülmektedir. Bu nedenle, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze halk eğitimi ve halk eğitim merkezleri sistemin eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Araştırmada, planlı dönem ve planlama sonrası dönem olarak analiz edilen halk eğitim merkezlerinin ilk dönemi okuma-yazma seferberliği ve ulusal entegrasyon politikaları için işlevsel olurken, ikinci dönemi ise sanayileşme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. Bugün halk eğitimine ayrılan bütçe MEB'in toplam bütçesinin %5'idir ve bu da bu merkezlerin önemli problemlerle karşı karşıya kalması sonucunu doğurmaktadır. en_US
dc.description.abstract Although successfull results of public education movement in era of Republic of Turkey, formal education couldn't reach to all overlays of society, as it seen. Therefore, public education and public education centers have very important functions to make up the defecencies of the system since founding of Republic of Turkey. In this research, public education centers had been analyized in the light of two periods which are planned- period and post-planned period. In the planned period, it has writing-reading and entegration to nation functions, secondly in the post-planned period it changed according to industraliztion of Turkey and recent needs. Today, seperated budget for public education movement is just 5% of total budget of Ministry of Education and therefore those centers are facing important problems. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yaşamboyu Öğrenim en_US
dc.subject Halk Eğitimi en_US
dc.subject Yaygın Eğitimi en_US
dc.subject Halk Eğitim Merkezi en_US
dc.subject Lifelong Learning en_US
dc.subject Public Education en_US
dc.subject Non-Informal Education en_US
dc.subject Public Education Centre en_US
dc.title Cumhuriyet’ten günümüze halk eğitim merkezlerinin gelişimi en_US
dc.title.alternative Development of public education centers from the foundation of Turkish Republic to present en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 41670
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record