DSpace Repository

İş doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi: bankacılık sektörü üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Sığmaz, Ali
dc.date 2017-08-07
dc.date.accessioned 2017-09-27T12:55:09Z
dc.date.available 2017-09-27T12:55:09Z
dc.date.issued 2017-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2063
dc.description.abstract Araştırmanın temel amacı; iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini göstermektir. İlk bölümde, iş doyumu hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. İş doyumunun tanımı, iş doyumu ile ilgili teoriler, iş doyumunu etkileyen çeşitli faktörler ve iş doyumsuzluğu kavramı incelenmektedir. İkinci bölümde, örgütsel bağlılığın tanımı, örgütsel bağlılığın boyutları, örgütsel bağlılığı etkileyen çeşitli faktörler, örgütsel bağlılığın sonuçları ve iş doyumu ile örgütsel bağlılık ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, geçmişten günümüze Türk bankacılık sektörü hakkında genel bilgi sunulmuştur. Banka personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığını ölçmek amacı ile bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada iş doyumu, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ele alınmıştır. İş doyumu ile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişki sorgulanarak iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of the research; The effect of job satisfaction on organizational commitment. In the first part, basic information about job satisfaction is presented. The definition of job satisfaction, theories about job satisfaction, various factors affecting job satisfaction and the concept of job dissatisfaction are examined. In the second part, definition of organizational commitment, dimensions of organizational commitment, various factors affecting organizational commitment, results of organizational commitment and relationship between job satisfaction and organizational commitment are discussed. In the third chapter, general information about the Turkish banking sector is presented. A study was conducted with the aim of measuring the job satisfaction and organizational commitment of the bank personnel. Job satisfaction, emotional commitment, continuity and normative commitment were considered in the study. The relationship between job satisfaction and dimensions of organizational commitment has been questioned and it has been determined that job satisfaction has an effect on organizational commitment. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Duygusal Bağlılık tr_TR
dc.subject Devam Bağlılığı tr_TR
dc.subject Normatif Bağlılık tr_TR
dc.subject Job Satisfaction tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.subject Affective Commitment tr_TR
dc.subject Continuity Commitment tr_TR
dc.subject Normative Commitmen tr_TR
dc.title İş doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi: bankacılık sektörü üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative He effect of organizational business in organizational context: a research on banking sector tr_TR
dc.type reportThesis tr_TR
dc.contributor.name Zübeyir Bağcı tr_TR
dc.contributor.authorID 22199 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record