DSpace Repository

Theodosius Döneminde Roma İmparatorluğu

Show simple item record

dc.contributor.author Öz, Nihan
dc.date 2017-06-29
dc.date.accessioned 2017-09-27T12:51:00Z
dc.date.available 2017-09-27T12:51:00Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2050
dc.description.abstract İmparator Theodosius modern Avrupa tarihinin kurucu isimleri arasında önemli bir yere sahiptir, çünkü Constantinus döneminde Roma İmparatorluğu’nda meşru bir temele oturan Hıristiyanlık, onun çağında resmi dine dönüşmüştür. Modern Avrupa uygarlığı Hıristiyanlıktan bağımsız düşünülemeyeceği için, Theodosius’un Hıristiyanlığın nihai zaferindeki rolü de önemsiz değildir. Bu çerçevede bu tezi hazırlamamızın temel amacı Theodosius döneminde din ve devlet entegrasyonunun nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktır. Bu çalışma, kaynaklar ve temel problemlere işaret eden giriş bölümü dışında dört ana bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, Theodosius öncesi dördüncü yüzyılda Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu içerisindeki yerini ortaya koyma teşebbüsüdür. Bunun amacı Theodosius’un nasıl bir imparatorluk ve din siyaseti mirası aldığını göstermektir. İkinci bölümde Theodosius döneminde paganlık ve Yahudiliğin durumu ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde Hıristiyan İmparator Theodosius’un kilise politikası ele alınmaktadır. Dördüncü ve son bölüm ise Theodosius dönemi üzerine genel gözlemler içermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The emperor Theodosius was one of the few key figures in the foundation of the modern Europe, because Christianity became the official religion of the Roman empire in his reign. As the modern European civilisation cannot be considered without the decisive contribution of Christianity, the supportive role of Theodosius in the victory of Christianity is still worth of looking at closely. Therefore the main idea behind this theses is to offer an analysis for the integration of Christian religion and the state in the age of Theodosius the Great. This work is shaped by four chapters. In the introductory chapter I provide an observation on sources and theoretical frame of the work. In the first main chapter I take the issue of the story of Christiaity in the fourth century before Theodosius to show how a legacy the emperor received from his predecessors. In the second main chapter the imperial relationships with the other religion in the Christianizing the fourth century. In the third chapter I deal with the ecclesiastical politics and religious developments during the reign of Theodosius. The final chapter consist of some observations on the reign of Theodosius. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Geç Antikçağ tr_TR
dc.subject Roma İmparatorluğu tr_TR
dc.subject Hıristiyanlık tr_TR
dc.subject Theodosius tr_TR
dc.subject Late Antiquity tr_TR
dc.subject The Roman Empire tr_TR
dc.subject Christianity tr_TR
dc.subject Theodosius tr_TR
dc.title Theodosius Döneminde Roma İmparatorluğu tr_TR
dc.title.alternative The Roman empire in Theodosius period tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Turhan Kaçar tr_TR
dc.contributor.authorID 25481 tr_TR
dc.contributor.authorID 161128 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record