DSpace Repository

Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Sabancı, Mahmut
dc.contributor.editor Gökhan Tuzcu
dc.date 2017-08-01 en_US
dc.date.accessioned 2017-09-21T13:22:56Z
dc.date.available 2017-09-21T13:22:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2021
dc.description.abstract Eğitim örgütlerinde yönetim çalışmaları, okul yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle eğitimin niteliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması, okul yöneticilerinin liderlik özellikleri ile ilişkilidir. Bu araştırma, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik özelliklerini belirlemeye odaklanmıştır. Araştırma Denizli ilinde yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS-24 ile çözümlenmiştir. “Tarama modeli” ile yapılan; Ulaşılan sonuçlardan birkaçı şöyledir: öğretmenlerin demografik özellikleri, algıladıkları liderlik özelliklerini etkilemektedir. Öğretmenler katılımcı liderlik özelliklerinde kendisini daha iyi hissetmektedir. Bu durum eğitimin niteliğine de olumlu katkı sağlamaktadır. Okul yöneticilerinin liderlik biçimleri, eğitim yönetimi alanında özen gösterilmesi gereken konulardan biridir. Bu nedenle; dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik biçimleri okul yöneticileri tarafından benimsenmelidir, okul yöneticileri yönetim kararlarını ve okulun özelliklerine göre almalıdır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim Örgütleri en_US
dc.subject Okul Yöneticisi ve Liderlik en_US
dc.title Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 118170
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record