Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Farklı atık türlerinin “vermicomposting” yöntemiyle kompostlaştırılmasında işletme şartlarının verime etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.