DSpace Repository

İşletmelerde çevresel sürdürülebilirlik bilinci, Denizli tekstil işletmelerine yönelik bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Şenocak, Burak
dc.date.accessioned 2017-08-18T11:03:53Z
dc.date.available 2017-08-18T11:03:53Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1992
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı işletmeleri çevresel sürdürülebilirlik bilinci, çevre duyarlılığı ve yeşil işletmecilik faaliyetleri açısından incelemektir. Bu yönde ilk olarak işletmeleri, bir çevre standardı olan OEKO-TEX Standart 100 sertifikası almaya yönelten faktörler araştırılmıştır. İkinci olarak işletmelerin üretim, pazarlama, finansman, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi işletme fonksiyonlarına ilişkin çevresel faaliyetleri yerine getirme durumları ve düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü olarak ise çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yeşil işletmecilik faaliyetleri ile işletmelerin başarı göstergeleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu temel ve alt amaçlar doğrultusunda bir yazın taraması yapılmıştır. Daha sonra Denizli ilinde faaliyet gösteren OEKO-TEX Standart 100 sertifikasına sahip işletmeleri kapsayan bir alan araştırması yürütülmüştür. Bu doğrultuda özel sektörde faaliyet gösteren 102 tekstil işletmesinin tamamına ulaşılmış ancak yoğun iş temposu nedeniyle 54 işletme araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. İşletmeler üzerinde yapılan araştırma bulgularına göre işletmelerin OEKOTEX Standart 100 Sertifikasına sahip olmalarını istemelerinde ekonomik faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini büyük ölçüde çevresel sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak gerçekleştirdikleri ve işletmelerin çevre bilincine sahip oldukları görülmektedir. Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yeşil işletmecilik faaliyetleri ile işletme başarı göstergeleri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The objectives of this study are to examine environmental sustainability awareness, environmental awareness and green management activities. In this respect, firstly, the factors that have led enterprises to obtain an environmental standard Oeko-Tex Standard 100 certificate have been researched. Secondly, attempts have been made to determine the levels and levels of environmental activities related to business functions such as production, marketing, financing, R & D and human resources. Thirdly, it has been investigated whether there is a relationship between green management activities for environmental sustainability and success indicators of the enterprises. A literature survey was conducted in line with these basic and sub-objectives. Later, a field survey covering Oeko-Tex Standard 100 certificates operating in Denizli province was conducted. In this direction, 102 textile enterprises operating in the private sector have been reached, but due to intensive work experience 54 enterprises agreed to participate in the research. According to research findings on businesses, it seems that economic factors are influential when companies want to have OEKO-TEX Standard 100 Certificate. It is seen that the enterprises perform their activities to a great extent in accordance with the understanding of environmental sustainability and that the enterprises have environmental awareness. There is a meaningful relationship between the green management activities for environmental sustainability and the business success indicators. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Çevre Kirliliği tr_TR
dc.subject Çevresel Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Yeşil İşletmecilik tr_TR
dc.subject Yeşil Yönetim tr_TR
dc.subject Environment tr_TR
dc.subject Environmental Pollution tr_TR
dc.subject Environmental Sustainability tr_TR
dc.subject Green Management Activities tr_TR
dc.subject Green Management tr_TR
dc.title İşletmelerde çevresel sürdürülebilirlik bilinci, Denizli tekstil işletmelerine yönelik bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative Awareness of environmental sustainability in enterprises, research for Denizli textile firms tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Yeliz Mohan Bursalı tr_TR
dc.contributor.authorID 158818 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record