DSpace Repository

Lübb-i Lübâbü’l-Hikme (giriş – inceleme – metin – dizin)

Show simple item record

dc.contributor.author Özcaner, Gökhan
dc.date.accessioned 2017-08-16T13:53:44Z
dc.date.available 2017-08-16T13:53:44Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1987
dc.description.abstract Bu tez on sekizinci yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Hüseyin Râzî bin Muhammed Amidî tarafından yazılan Lübb-i Lübâbü’l-Hikme adlı el yazması siyasetnamenin dil incelemesi ve Türk çevriyazısına aktarılmasıdır. İnceleme dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm eserin tanıtımıdır. İkinci bölüm dilbilgisi incelemesidir ve eserin hat bilgisini, yazım özelliklerini, eserde yer alan seslerin tanıtımını, eklerin ünlü ve ünsüz seslerin özelliklerine göre sınıflandırmasını, ses değişmelerini, eserde görülen biçimbirimlerin tanıtımını ve sınıflandırılmasını içerir. Üçüncü bölüm el yazması metnin Türk çevriyazısına aktarılmasıdır. Dördüncü bölüm el yazması metnin dizinini içerir. tr_TR
dc.description.abstract This master thesis is based on a siyâsatnâmeh called Lübb-i Lübâbü’l-Hikme written by Hüseyin Râzî bin Muhammed Amidî in Ottoman Empire during eighteen century. This study contains four parts. First part is about the introduction of the manuscript. Second part is about the writing spesifications, the phonology and the morphology of the manuscript and includes, but not limited to, calligrapic introduction, introduction of the vowels and consonants, classification of the morphems based on the spesifications of the vowels and consonants, phonological rules and procesesses seen on the manuscript, introduction and the classification of the morphems seen in the manuscript. Third part is the transcription of the manuscript to Turkish Transcription alphabet. Forth and the last part is the grammatical index of the manuscript text. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türkçe tr_TR
dc.subject Osmanlı Türkçesi tr_TR
dc.subject Eski Anadolu Türkçesi tr_TR
dc.subject Transkripsiyon tr_TR
dc.subject Siyasetname tr_TR
dc.subject Lübb-i Lübâbü’l-Hikme tr_TR
dc.subject Hüseyin Razi tr_TR
dc.subject Turkish tr_TR
dc.subject Ottoman Turkish tr_TR
dc.subject Old Anatolian Turkish tr_TR
dc.subject Transcription tr_TR
dc.subject Siyasatnameh tr_TR
dc.title Lübb-i Lübâbü’l-Hikme (giriş – inceleme – metin – dizin) tr_TR
dc.title.alternative Lübb-i Lübâbü’l-Hikme (Giriş – Metin – İnceleme – Dizin) tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Özgür Kasım Aydemir tr_TR
dc.contributor.authorID 54011 tr_TR
dc.contributor.authorID 38499 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record