DSpace Repository

Yaşlılarda denge ve yürüme fonksiyonlarının çömelme (SqUAT) ve eğimli çömelme (declıne squat) testleri ile ilişkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Uysal, İrfan
dc.date.accessioned 2017-08-02T13:33:34Z
dc.date.available 2017-08-02T13:33:34Z
dc.date.issued 2012-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1927
dc.description.abstract Bu araştırma 65 yaş ve üzeri yaşlılarda denge ve yürüme fonksiyonlarının çömelme (YÇ) ve eğimli çömelme (EÇ) testleri ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yürüme yardımcısı kullanmayan 78 birey (55 E; 23 K) dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 75,07±6,28 yıldır. Yaşlı bireyler YÇ, EÇ, ayak izi yöntemi (adım uzunluğu, adım genişliği çift adım uzunluğu, yürüme hızı, yürüme ahengi), Tinetti Denge ve Yürüyüş Testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Tinetti Denge ve Yürüyüş skorları ile YÇ ve EÇ testleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01). Çömelme testlerinin sonuçları ile ayak izi yöntemi sonuçları arasında adım genişliği (p>0,05) hariç pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01). Bu araştırmanın sonuçları YÇ ve EÇ testlerinden yüksek skor alanların Tinetti Denge ve Yürüyüş skorlarının da yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar, YÇ ve EÇ testlerinin yaşlı bireylerin alt ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract This current study was planned to analyse of the relationships between half squat (HS) and decline squat (DS) and, balance and walking functions in older adults over 65. Seventy five adults 65 years or older (55 Male; 23 Female) not using any walking aid were included in the study. The mean age of the participants was 75, 07±6, 28 years. All participants were evaluated using the following tests; HS, DS, foot print analysis (step length, step wide, stride length, walking velocity and cadence) and Tinetti Balance & Gait Assessments. Significant moderate positive correlations between Tinetti Balance & Gait Assessments scores, and HS and DS tests scores were found (p<0.01). Significant moderate positive correlations between both squat tests results and, walking parameters, except step wide, were also found (p<0.01). The results of this study showed that the participants had higher scores in squat tests showed higher scores in terms of Tinetti Balance & Gait Assessments, too (p<0.01). The findings obtained from this study indicate that HS and DS tests can be used to evaluate lower extremities functioning of the older adults. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yaşlı tr_TR
dc.subject Yarı Çömelme tr_TR
dc.subject Eğimli Çömelme tr_TR
dc.subject Denge tr_TR
dc.subject Yürüyüş tr_TR
dc.subject Aged tr_TR
dc.subject Half Squat tr_TR
dc.subject Decline Squat tr_TR
dc.subject Balance tr_TR
dc.subject Walking tr_TR
dc.title Yaşlılarda denge ve yürüme fonksiyonlarının çömelme (SqUAT) ve eğimli çömelme (declıne squat) testleri ile ilişkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An analysıs of relatıonshıps between half squat and declıne squat and balance abılıty and walkıng parameters ın the elderly tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Uğur Cavlak tr_TR
dc.contributor.authorID 37325 tr_TR
dc.contributor.authorID 6228 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record