DSpace Repository

Kaliks[4]aren grubu taşıyan yeni tetrapirrolik yapıların sentezi ve karakterizasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Bayğu, Yasemin
dc.date.accessioned 2017-05-16T17:55:50Z
dc.date.available 2017-05-16T17:55:50Z
dc.date.issued 2013-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1812
dc.description.abstract Bu çalışmada öncelikle 1,3-dihidroksi-25,27-bis[2-(2-kloroetoksi)etoksi] kaliks[4]aren bileşiği sentezlendi. 25-27-bis[2-2(kloroetoksi)etoksi]-26,28-bis(2-propin-1-iloksi) pentasiklo [19.3.1.13,7.19,13.115,19]oktakos-1(25),3(28),4,6,9(27),10,12,15(26),16,18, 21,23-dodekan (2) propargil bromür ve kaliks[4]aren türevinin reaksiyonu ile sentezlendi. (2) bileşiği ve NaI arasında bu bileşiğin iyotlu türevi hazırlandı. (3) bileşiği ve ditiyameleonitril disodyum tuzu arasındaki reaksiyondan (4) bileşiğinin maleonitril türevi elde edildi. (4) bileşiğinin siklotetramerizasyon reaksiyonu tarafından Dört kaliks[4]aren türevi içeren yeni metalo porfirazin (5) sentezlendi. Son olarak (5) bileşiği ile 1,2:3,4-di-O-azido-alfa-D-galaktoz (1) arasında, klik reaksiyonu kullanılarak (6) bileşiği hazırlandı. Yeni bileşiklerin yapıları elemental analiz, 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, UV-vis ve MS ile karakterize edildi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, first of all 1,3-dihydroxy-25,27-bis[2-(2-chloroethoxy) ethoxy] caliks[4]arene compound was synthesized. 25-27-bis[2-2(chloroethoxy)ethoxy]-26,28-bis(2-propyn-1-yloxy) pentacyclo [19.3.1.13,7.19,13.115,19] octacosa-1(25),3(28),4,6,9(27),10,12,15(26), 16,18, 21,23-dodecaene (2) compound was synthesized by the reaction of between calix[4]arene derivative and propargyl bromür. The iodo derivative of this compound was prepared between compound (2) and NaI. Maleonitrile derivative of compound (4) was accomplished by the reaction of dithiomaleonitrile disodium salt and compound (3). Novel metallo porphyrazine (5) containing four calix[4]arene moieties was synthesized by cyclotetramerization reaction of compound (4). Finally compound (6) was prepared using by the click reaction condition between compound (5) and 1,2:3,4-di-O-azido-alpha-D-galactose. The new compounds were characterized by a combination of elemental analysis, 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, UV-vis and MS spectral data. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kaliks[4]aren tr_TR
dc.subject Mağnezyum Porfirazin tr_TR
dc.subject Klik Reaksiyonu tr_TR
dc.subject Calix[4]arene tr_TR
dc.subject Magnesium Porphyrazine tr_TR
dc.subject Click Reaction tr_TR
dc.title Kaliks[4]aren grubu taşıyan yeni tetrapirrolik yapıların sentezi ve karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative The synthesis and characterization of tetrapyrrolic structures containing calix[4]arene moieties tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Yaşar Gök tr_TR
dc.contributor.authorID TR267866 tr_TR
dc.contributor.authorID TR7843 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record