DSpace Repository

Mikrodalga-fan destekli konveksiyon ısıtma ile kurutma

Show simple item record

dc.contributor.author Ekin, Sadettin
dc.date.accessioned 2017-04-20T12:09:25Z
dc.date.available 2017-04-20T12:09:25Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1749
dc.description.abstract Bir çok batı ülkesinde endüstrinin farklı alanlarında, malzemelerin kurutma işlemi mikrodalga ile yapılmasına rağmen, ülkemizde daha çok gıda endüstrisinde uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda mikrodalga ile yapılan kurutmaların, geleneksel kurutma yöntemlerine göre avantajlı olduğu görülmüştür. Mikrodalga kurutma sistemler ile kağıt, ağaç vb.. malzemeler üzerinde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edilmiş fakat kullanılan enerji verimi ele alınmamıştır. Mikrodalga sistemlerde ısı, direk malzeme üzerine etki etmekte ve ortamın ısınmasına gerek duyulmamaktadır. Bu yönden geleneksel kurutma yöntemlerine göre uniform ve hızlı olmaktadır. Mikrodalga, suya olan eğiliminden dolayı malzemenin içine nüfuz eder. Hamur halindeki viyolün %75?i su olduğu için, suyu buharlaştırmada mikrodalga olumlu etki etmektedir. Geleneksel kurutmada kullanılan kömür, doğalgaz vb. enerjinin azaldığı günümüzde alternatij enerji kaynağı olmaktadır. Günümüzde yumurta kolilerinin kurutulma işleminde enerji kaynağı olarak doğal gaz, kömür vb.. kullanılmakta ve sistemin kapladığı alan oldukça fazladır. Zamanla doğru orantılı olarak maliyet artmakta ve doğal kaynaklar gün geçtikçe azalmaktadır. Bu nedenle yumurta kolisi üretimi ve kurutulması için, farklı enerji kaynakları ve daha ekonomik koşulların bulunabilmesi için araştırmalar yapılmaktadır. Yumurta kolilerinin; konveksiyon ısıtma yöntemi ile yapılan kurutma işlemlerinde sistemin kurulması için oldukça büyük bir alana ihtiyaç vardır. Ayrıca konveksiyon ısıtma ile yapılan kurutma işlemi uzun zaman almaktadır. Bu çalışmada, enerji, zaman, maliyet ve makinenin kapladığı alandan tasarruf sağlamak için mikrodalga-fan destekli konveksiyon ısıtma ile yumurta kolisinin kurutulması işlemi yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In many developed countries, in different areas of the industry, despite materials can be dried with microwave drying process, in Turkey it is applied to the food industry. Studies were found that microwave drying method is more advantageous than the traditional drying methods. Positive results have been obtained in studies used microwave drying equipment on the materials such as paper, wood, but in these studies have not search about energy efficiency. In microwave systems, heat effects on the material directly, and there is no need to overheat. Hence, It is uniform and fast than the traditional drying methods. Microwaves penetrate into the material and has taken effect on water. Microwave penetrates into the material due to have a high tendency for water. Because of being 75% of water molded fiber pulp state, there is a positive effect on water evaporation. While coal and gas, used on conventional drying, are decreasing day by day, the microwave drying is getting to be a source of alternative energy. Today, the process of drying the egg parcels used natural gas, coal, etc. as an energy source and the covered area is very large. Natural resources is decreasing and cost ncreases day by day. Fort his reason, different energy sources are being investigated in order to find a more economical conditions in terms of both egg production and to dry the parcel. We need quite a large area to establish the systems the drying processes that is make with the convection heating method. The drying process with convection heating takes also a long time. In this study, the microwave-fan-assisted convection drying procedures were performed at heating the egg carton in order to save energy, time, cost and space. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Mikrodalga tr_TR
dc.subject Fan tr_TR
dc.subject Konveksiyon tr_TR
dc.subject Kurutma tr_TR
dc.subject Microwave tr_TR
dc.subject Fan tr_TR
dc.subject Convection tr_TR
dc.subject Drying tr_TR
dc.title Mikrodalga-fan destekli konveksiyon ısıtma ile kurutma tr_TR
dc.title.alternative Drying with microwave-fan-assisted convection heating tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Mustafa Gölcü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record