DSpace Repository

Avrupa birliği sürecinde kamuda i?ç denetim: Pamukkale Üniversitesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Erkan, Mehmet
dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.contributor.author Karakoç, Mehtap
dc.date.accessioned 2014-12-29T09:00:32Z
dc.date.available 2014-12-29T09:00:32Z
dc.date.issued 2010-03-01
dc.identifier.citation ERKAN M., ÖZDEMİR S., KARAKOÇ M., “Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1, ISSN: 1302 – 1265, 85-109, 2010. en_US
dc.identifier.issn 1302- – 1265
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/162
dc.description.abstract Dünyada yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepkiler gün geçtikçe artmış ve bu bağlamda kamu yöneticilerinin hesap vermeleri günümüzde önem kazanmıştır. Bu amaçla oluşturulan kamu iç denetim sistemleri, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmayı, geliştirmeyi, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmeyi ve rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. 5018 sayılı kanunla yeniden şekillendirilen ve büyük oranda Uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmiş, kamu iç denetim yapısında; Avrupa Birliği’nin titizlikle üzerinde durduğu en önemli konu olan iç denetim sisteminin bağımsızlığı, ülkemizde tam olarak fonksiyonel hale getirilememiştir. Ayrıca 5018 sayılı kanunun ikincil ve üçüncül mevzuatları halen tam olarak yürürlüğe geçirilememiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi en_US
dc.relation.ispartofseries 12;1 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İç Denetim en_US
dc.subject Kamu İç Denetimi en_US
dc.title Avrupa birliği sürecinde kamuda i?ç denetim: Pamukkale Üniversitesi örneği en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.publicationcategory Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record