DSpace Repository

Perceptions on blended learning: A study on student and instructor experiences in an english preparatory program

Show simple item record

dc.contributor.author Balcı, Ersin
dc.date 2017-02-14
dc.date.accessioned 2017-03-21T12:42:02Z
dc.date.available 2017-03-21T12:42:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1568
dc.description.abstract The aim of the present study is to investigate the perceptions of the students and instructors on blended language learning in an English Preparatory Program. Blended learning in this context comprises the use of an online platform including language exercises, alongside face-to-face in-class teaching to support students learning. It is expected that having such blend would improve students’ learning and provide better outcomes in terms of language proficiency. As for the methodological design, 400 students and 100 instructors participated in the present study. For data collection, both qualitative and quantitative research tools were used. The data were collected in two academic terms. Questionnaires were used to get students’ and instructors’ views with regards to blended learning. Additionally, for in-depth analysis of the findings, semi-structured interviews were conducted with both students and instructors. The analysis of the findings revealed that students had both positive and negative attitudes towards the implementation of blended instruction. In addition, in interview extracts, some students reported that they were content with the idea but not the practice. It was also found that students’ attitudes towards blended learning did not change throughout the year after the first data collection at the end of the Fall semester. On the other hand, instructors expressed mostly positive opinions regarding the idea and the implementation of the blended instruction. While blended learning has the potential to reshape whole language teaching of the future, grounding this way of teaching onto contemporary pedagogical principles is critically important. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı İngilizce hazırlık programında harmanlanmış eğitim üzerine öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşlerini araştırmaktır. Bu ortamdaki harmanlanmış eğitim modeli yüz yüze eğitimin yanı sıra internet üzerinden yapılan dil öğrenmeye yönelik web-tabanlı çalışmaları içerir. Bu tarz bir harmanın öğrencilerin öğrenimini geliştirmesi ve dil yeterliliği anlamında daha iyi sonuçlar vermesi beklenmektedir. Araştırma yöntemi kapsamında, bu çalışmaya 400 öğrenci ve 100 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanması için, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler iki ayrı akademik dönemde toplanmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme üzerine görüşlerini almak için anketler kullanılmıştır. Ek olarak, bulguların daha detaylı analizi için hem öğrenciler hem de öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi öğrencilerin harmanlanmış öğrenmenin uygulanmasına yönelik hem olumlu ve hem de olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Mülakat görüşmelerinde de, öğrenciler harmanlanmış öğrenme fikrinden memnun olduklarını ama uygulamanın yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca, Güz dönemi sonunda elde edilen verilerle karşılaştırıldığında öğrencilerin görüşlerinin akademik yıl boyunca değişmediği gözlenmiştir. Öte yandan, öğretmenler harmanlanmış eğitim fikrinden ve uygulanmasından çoğunlukla memnun olduklarını belirtmişlerdir. Harmanlanmış eğitimin geleceğin dil öğrenme modelini değiştirme potansiyeli olmasına karşın, bu uygulamanın çağdaş pedagojik prensiplere dayandırılması çok önemlidir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Harmanlanmış Öğrenme Algısı tr_TR
dc.subject İngilizce Hazırlık Programı tr_TR
dc.subject Öğrenci Ve Öğretmen Deneyimleri tr_TR
dc.subject Blended Learning Perception tr_TR
dc.subject English Preparatory Program tr_TR
dc.subject Student and Teacher Experiences tr_TR
dc.title Perceptions on blended learning: A study on student and instructor experiences in an english preparatory program tr_TR
dc.title.alternative Harmanlanmış öğrenme algısı: İngilizce hazırlık programında öğrenci ve öğretmen deneyimleri üzerine bir çalışma tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Turan Paker tr_TR
dc.contributor.authorID TR26334 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record