DSpace Repository

Velilerin eğitime katılım düzeyleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Dinç, Fatih
dc.date 2017-02-02
dc.date.accessioned 2017-02-06T06:25:38Z
dc.date.available 2017-02-06T06:25:38Z
dc.date.issued 2017-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1420
dc.description.abstract Bu araştırmanın temel amacı velilerin katılımı ile öğrencilerin ders başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin ders başarısının anne ve baba eğitim durumu, baba mesleği, kardeş sayısı ve öğrencinin eğitimi ile öncelikle kimin ilgilendiği gibi aileye bağlı faktöre göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma verileri, Pamukkale (Denizli) ilçe merkezinde yer alan dokuz ilkokulunun dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 374 öğrenci velisinden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Fantuzzo, Tighe ve Childs (2000) tarafından geliştirilip, Gürşimşek (2003) tarafından okul öncesi düzeyde uygulanılan, Saban ve Şeker (2009) tarafından kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, velilerin eğitime katılım puanlarının öğrencilerin ders puanlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ders puanlarının; velinin eğitim düzeyi, velinin mesleği, öğrencinin çalışma ortamı ve velinin aylık ortalama gelirine bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşırken; velilerin eğitim bölgesi, velilerin yakınlık durumu ve velilerin yaşına bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşmadığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of this study is to determining the relationship between academic achievement participation level of parents in their children‟s education. Also, it was examined whether the success of the courses is statistically different according to the factors of the parents such as the success of the students, the educational status of the parents, the number of the siblings. Research data has been obtained from a total of 374 parents of students studying at 4th grade of nine primary schools that were located in the district center in Pamukkale (Denizli) . Family participation scale that was developed by Fantuzzo, Tighe and Childs (2000) and then applied for preschool by Gürsimsek (2003) and was studied in reliabity and validity by Saban and Seker (2009) has been applied as a data collection tool. As a result of data analysis it has been observed that parents‟ scores of participation in education has differed clearly related to the students‟ course scores. In addition, students‟ course scores, parent education, parent's profession, student's work environment and statisticaly significance differed depending on the parent's monthly income, parents' education zone, proximity to the status of parents and depending on the age of the parents it has been observed did not differ in terms of statistics. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Veli tr_TR
dc.subject Aile Katılımı tr_TR
dc.subject İlkokul tr_TR
dc.subject Parents tr_TR
dc.subject Family Involvement tr_TR
dc.subject School tr_TR
dc.title Velilerin eğitime katılım düzeyleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative Relationship between level of participation in education and student success tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Fatma Çobanoğlu tr_TR
dc.contributor.authorID TR41670 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record