DSpace Repository

Kayma kipli kontrolörlerde kayma yüzeyi tasarım yöntemlerinin incelenmesi ve sınıflandırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Seçil
dc.date.accessioned 2017-01-30T12:29:30Z
dc.date.available 2017-01-30T12:29:30Z
dc.date.issued 2008-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1388
dc.description.abstract Kayma kipli kontrol, yüksek hızlı, doğrusal olmayan bir geri besleme ile önceden belirlenen bir kayma yüzeyi üzerinde zamanda süreksiz bir şekilde anahtarlama yapılarak elde edilen, belirgin, doğrusal olmayan, dayanıklı bir kontrol yöntemidir. Bu çalışmada kayma kipli kontrolörlerde önemli bir yere sahip olan kayma yüzeyi tasarım yöntemleri incelenmiştir. Bu incelemeler ile ikili tank sistemi ve ters sarkaç sistemi olmak üzere iki farklı sistem ele alınıp sistem modelleri incelendikten sonra her bir sisteme özgü kayma yüzeyi tasarımları geliştirilmiştir. İkili tank sistemi için kayma kipli kontrolör tasarımında kayma yüzeyi parametresinin durumlara bağlı olarak tasarlanması üzerinde durulmuştur. İkili tank sisteminde geliştirilen yeni tasarım yönteminde, kayma yüzeyi parametresi tanklardaki su yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. Böylece durumlara bağlı değişken kayma yüzeyi kullanılarak yeniden bir parametre ayarlamadan farklı başlangıç koşulları için performansta iyileşme sağladığı görülmüştür. Geleneksel ve güncel birçok kontrol yönteminin sınanması ve geliştirilmesi için kullanılan önemli bir denektaşı problemi olan ters sarkaç sistemi için sabit parametrelere sahip kayma kipli kontrol yapısında parametrelerin sistem başarımı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda ters sarkaç sisteminde zamanla değişen parametreler kullanılmıştır. Her iki sistemde kullanılan kayma kipli kontrolör tasarımları ile sistem başarımları iyileştirilmeye çalışılmış, sonuçlar koşturulan benzetimler yardımı ile gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Sliding mode control is a deterministic, nonlinear, robust control method that is obtained by switching discontinuously on time on a predetermined sliding surface with a high speed, nonlinear feedback. Sliding surface design methods are one of the significant problems in sliding mode control and have been analyzed in this thesis. Two different special sliding surface designs have been developed for the coupled tank system and inverted pendulum system separately. A special sliding surface design approach for the coupled tank system is developed. In this design, a state dependent moving algorithm for the control of the coupled tank system where the state variables are defined as the liquid levels of the tanks is used. Thus, sliding mode controller with a state varying sliding surface parameter has a better performance without adjusting any parameters even when the system initial conditions of the error phase plane are varied. Inverted pendulum is one of the most important systems in the control literature used in testing and developing new control methods. In this system, sliding mode control with constant parameters is used for different parameter values to determine the effect of the constant parameters in performance of the system. Instead of the constant parameters time varying ones are then used. Simulation results show that performances of systems have been improved with two different sliding surface designs. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kayma Kipli Kontrol tr_TR
dc.subject Lyapunov Yöntemi tr_TR
dc.subject Durum Bilgisi ile Değişen Kayma Yüzeyi Tasarımı tr_TR
dc.subject İkili Tank Sistemi tr_TR
dc.subject Zamanla Değişen Parametrelerle Kayma Yüzeyi Tasarımı tr_TR
dc.subject Ters Sarkaç Sistemi tr_TR
dc.subject Sliding Mode Control tr_TR
dc.subject Tank System tr_TR
dc.subject Lyapunov Method tr_TR
dc.subject Sliding Surface Design with State Varying Parameters tr_TR
dc.subject Coupled Tank System tr_TR
dc.subject Sliding Surface Design with Time Varying Parameters tr_TR
dc.subject Inverted Pendulum tr_TR
dc.title Kayma kipli kontrolörlerde kayma yüzeyi tasarım yöntemlerinin incelenmesi ve sınıflandırılması tr_TR
dc.title.alternative Analyzing and classifying of sliding surface design methods in sliding mode control tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Sezai Tokat tr_TR
dc.contributor.authorID TR14412 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record