DSpace Repository

Ananas liflerinin ön terbiyesinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Kalaycı, Ece
dc.date.accessioned 2017-01-25T06:03:20Z
dc.date.available 2017-01-25T06:03:20Z
dc.date.issued 2017-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1365
dc.description Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komitesi tarafından 2015-FB020 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Ananas lifleri, ananas bitkisi yapraklarından elde edilen lignoselülozik bir doğal lif türüdür. Bu çalışmada ananas lifli tekstil yüzeylerinin optimum ağartma koşullarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla %100 ananas lifli dokuma kumaşlar yükseltgen (hidrojen peroksit, perasetik asit, sodyum perkarbonat, sodyum perborat, potasyum permanganat) ve indirgen ağartma maddeleri (tiyoüre dioksit) ile çektirme yöntemine göre işleme tabii tutulmuştur. Ayrıca, ağartma kimyasallarına ilaveten aktivatör ve enzimlerin kullanımının ağartma işlemlerinin performansına etkisi incelenmiştir. Tüm ağartma işlemleri sonrasında, ananas lifli dokuma kumaşların beyazlık ve sarılık dereceleri değerlendirilmiş, uygun görülen kimyasal konsantrasyonlarında, mikrodalga enerjisi ve ozon kullanımının ağartma performansına etkileri araştırılmıştır. Ananas lifli dokuma kumaşların mukavemet özellikleri göz önünde bulundurularak, en iyi beyazlık ve sarılık derecelerinin elde edildiği optimum işlem şartları değerlendirilmiştir. Ayrıca bu işlem şartlarında kumaşların kalınlıkları, sertlikleri, absorbsiyon kapasiteleri, kırışıklık açılma açıları gibi özelliklerindeki ve kimyasal oksijen ihtiyacı ( KOİ) incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Pineapple fiber is a kind of lignocellulosic natural fiber extracted from pineapple plant leaves. In this study, it is aimed to determine the optimum bleaching conditions for textile structures derived from pineapple fibers. For this purpose, woven fabrics with %100 pineapple fibers were processed wtih oxidative (hydrogen peroxide, peracetic acid, sodium percarbonate, sodium perborate, potassium permanganate) and reductive bleaching (thiourea dioxide) chemicals utilizing exhaustion method. In addition to this, the influence of enzymes and activators on bleaching performance were also studied. Whiteness degrees and yellowness values of pineapple fabrics are evaluated for all bleaching processes. Microwave bleaching and ozonation were also investigated for pineapple fibers. The optimum bleaching conditions with the highest whiteness and the lowest yellowness values were determined. Also, some preperties such as breaking strength, thickness, stiffness, absorption capacity and chemical oxygen demand (COD) are tested. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Doğal Lifler tr_TR
dc.subject Ananas Lifleri tr_TR
dc.subject Ön Terbiye tr_TR
dc.subject Ağartma tr_TR
dc.subject Natural Fibers tr_TR
dc.subject Pineapple Fibers tr_TR
dc.subject Pretreatment tr_TR
dc.subject Bleaching tr_TR
dc.title Ananas liflerinin ön terbiyesinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Pre-treatment of pipneapple fibers tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Osman Ozan Avinç tr_TR
dc.contributor.authorID TR51868 tr_TR
dc.contributor.authorID TR250623 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record