DSpace Repository

Fen bilgisi öğretiminde drama yönteminin kullanımı

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Gülçin
dc.date.accessioned 2016-12-21T12:33:59Z
dc.date.available 2016-12-21T12:33:59Z
dc.date.issued 2006-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1292
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı ilköğretim fen bilgisi derslerinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları üzerindeki etkiyi incelemektir. Araştırma 2005-2006 eğitim öğretim yılında Denizli Okul Yaptırma ve Yasatma Derneği İlköğretim Okulu 7. sınıfında okuyan 45 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” ünitesi işlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için Fen Bilgisi ünite başarı testi hazırlanmıştır. Fen Bilgisi ünite başarı testi ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutum testi deneysel çalışma öncesinde ve sonunda ön-test ve son-test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Bu testlerin sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Science) programıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun başarı düzeyleri ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the effect of creative drama method on student’s academic achievement and their attitude towards science lessons. The study was carried out during 2005-2006 educational year, at the Denizli Okul Yaptırma ve Yaşatma Elementary School, on 7th grade with 45 students. Creative drama method was used in the experimental group, and the traditional method in control group. The subject of “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” was taught to the both groups. The science achievement test was prepared to determine students academic achievement along with an attitude test to measure students attitudes towards science. The science achievement and attitude tests were administered to both groups before the application as pre-test and after the application as post-test. The results were examined in SPSS (Statistical Package for Social Science) program. The results revealed significant differences between experimental and control groups in their academic achievement as well as their attitudes towards science. The experimental group scored significantly higher than the control group. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yaratıcı Drama tr_TR
dc.subject Fen Bilgisi Ders Başarısı tr_TR
dc.subject Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum tr_TR
dc.subject Creative Drama tr_TR
dc.subject Academic Achievement tr_TR
dc.subject Attitude Towards Science tr_TR
dc.title Fen bilgisi öğretiminde drama yönteminin kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Using method of drama in science education tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Hulusi Çokadar tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record