DSpace Repository

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: Öğrenci görüşleri bakımından

Show simple item record

dc.contributor.author Kaya, Yusuf
dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.contributor.author Utkun, Emine
dc.date.accessioned 2014-12-05T08:41:02Z
dc.date.available 2014-12-05T08:41:02Z
dc.date.issued 2013-12-01
dc.identifier.issn 2146-7684
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/116
dc.description.abstract Meslek yüksekokulları, ülkemizde nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan eğitim kurumlarıdır. Mezun olmuş öğrencilerin, bir meslekte uzman olmasını sağlayan ve hem teorik hem pratik eğitim veren okullardır. Ülkemizde ilköğretim çağından itibaren öğrencilerin en çok zorlandıkları ve karmaşık buldukları ders matematik dersi olmuştur. . Matematik de başarılı olmanın genel olarak okul hayatında başarıyı getirdiği birçok araştırma da saptanmıştır. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin bakış açısından matematik başarısını etkileyen faktörler saptanmıştır. Çalışmada anket yöntemi uygulanmıştır. Anket Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında okuyan 356 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows programında çözümlenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin görüşü bakımından matematik başarısını etkileyen altı faktör bulunmuştur. Bu faktörler “İsteklilik”, “Katkı”, “Yetenek”, “İlgi”, “İçerik” ve “Gelir Düzeyi” olarak isimlendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Electronic Journal of Vocational Colleges tr_TR
dc.relation.ispartofseries 3;3
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Matematik Eğitimi tr_TR
dc.subject Faktör Analizi tr_TR
dc.title Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: Öğrenci görüşleri bakımından tr_TR
dc.title.alternative Factors affecting the success in mathematics of vocational school students: Student views of pamukkale university sample tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record