DSpace Repository

Muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti: Ege Bölgesinde bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Ertuğrul, İrfan
dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.date.accessioned 2014-12-05T07:56:50Z
dc.date.available 2014-12-05T07:56:50Z
dc.date.issued 2014-03-01
dc.identifier.issn 1308 - 4208
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/115
dc.description.abstract Bu çalışma ile muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi ankettir. Anket, bölgedeki 9 Üniversitede ön lisans Muhasebe Programı bulunan 35 meslek yüksekokulunda ve İktisadi Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören toplam 12.000 üniversite öğrencisi arasından, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 821 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin muhasebe derslerine karşı tutumları “Gereksiz, Sıkıcı ve Angarya”, “İstekli ve Arzulu”, “Gereklilik”, “İsteksizlik” ve “Amaçsızlık” olarak beş grupta toplanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Muhasebe tr_TR
dc.subject Tutum tr_TR
dc.title Muhasebe dersi alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının tespiti: Ege Bölgesinde bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative Determination of attitude of the associate degree and undergraduate students toward the accounting class: A case in Aegean Region tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record