DSpace Repository

İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumu

Show simple item record

dc.contributor.author Akhan, Bülent
dc.date 2016-08-22
dc.date.accessioned 2016-11-01T06:50:26Z
dc.date.available 2016-11-01T06:50:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1107
dc.description.abstract Bu araştırmada Denizli İl merkezinde bulunan Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri ile Sarayköy İlçelerinde bulunan okullarda çalışan okul müdürü , müdür yardımcısı ve öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri araştırıldı. Bunun için öğretmenlere demografik bilgileri içeren 7 soru ile birlikte iş doyumu düzeylerini tespit etmeye yarayan 20 sorudan oluşan anket uygulandı. Çalışmanın birinci bölümünde iş doyumunun tanımı ve önemi , iş doyumunu etkileyen faktörlerden bahsedilmiştir.İkinci bölümde konuyla ilgili çalışmalara yer verilmiştir.Üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden , dördüncü bölümde ise bulgular ve yorumlardan bahsedilmiştir. Araştırmada SPPS 21.0 paket programı kullanılmıştır .Verilerin analizinde ortalama ,standart sapma , t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan analiz sonucu öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin cinsiyet , yaş ,branş ,en son mezun oldukları okul ve kıdem değişkenleri iş doyumu puanları açısından anlamlı farklılık ifade etmemektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İlköğretim Okulları tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.title İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumu tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Meral Uras Başer tr_TR
dc.contributor.authorID TR51052 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record