DSpace Repository

Kamu harcamaları çarpanı üzerine bir inceleme: Türkiye örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Ergen, Eren
dc.date 2016-07-29
dc.date.accessioned 2016-10-10T06:34:02Z
dc.date.available 2016-10-10T06:34:02Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1076
dc.description.abstract Maliye politikalarının milli gelir üzerinde ki etkinliği süregelen bir tartışma konusudur. Devletin ekonomide varlığını savunan Keynesyen görüş maliye politikalarının etkinliğini çarpan kavramıyla açıklamaktadır. Keynesyen çarpan katsayısının hesaplanmasında marjinal tüketim eğilimi etkinken, günümüzde yapılan çalışmalarda ise maliye politikalarının etkinliğinin ölçülmesinde yapısal vektör otoregresyon (SVAR) yaklaşımı literatüründe etki-tepki fonksiyonlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için 1965-2015 yıllarının verileri ile SVAR yaklaşımı kullanılarak oluşturulan modelde maksimum mali çarpan formülü kullanılarak kamu harcamaları çarpanı hesaplanmaktadır. Çalışmanın bulguları milli gelirin arttırılmasında kamu harcaması çarpanının 0.70 birim ile pozitif bir değer aldığını göstermektedir. Bu sonuca göre kamu harcamalarının bir birim artması milli geliri 0.70 birim kadar arttırmaktadır. Bu bulgular ışığında Türkiye’de milli gelirin arttırılması için kamu harcamalarının arttırılması uygun görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The activity of the fiscal policies on the national income has been ongoing controversial topic. Keynesian theory which defends that a government has an important presence on the economics, explains the activites of the fiscal policies by the concept of multiplier. Whilst the marginal propensity to consume is effective on the calculation of Keynesian multiplier coefficient, the activites of fiscal policies are calculated by the impulse-response functions explained by the literature of vector Auto Regression (SVAR) methodology. In this research, fiscal multiplier is calculated by peak multiplier formula which constructed by the help of the datas from the years from 1965 to 2015 for Turkey economy and SVAR methodology. The findings of this research indicates that the government expenditure gains a positive value on the enhancement of the Gross Domestic Product (GDP). Within this result, a one unit increase on the GDP also increases the government expenditure by 0.70 unit. By this indication, it is seen fit that government expenditure must be increased so that the GDP is enhanced. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Maliye Politikası tr_TR
dc.subject Keynesyen İktisadi Düşünce tr_TR
dc.subject Mali Çarpan tr_TR
dc.subject Yapısal VAR tr_TR
dc.subject Fiscal Policy tr_TR
dc.subject Keynesian Theory tr_TR
dc.subject Fiscal Multiplier tr_TR
dc.subject Structural VAR tr_TR
dc.title Kamu harcamaları çarpanı üzerine bir inceleme: Türkiye örneği tr_TR
dc.title.alternative Government expenditure on a factor analysis: the case of Turkey tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Aylin İdikut Özpençe tr_TR
dc.contributor.authorID TR206094 tr_TR
dc.contributor.authorID TR47490 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record