Bereiche in DSpace

Neuzugänge

 • Darmenova, Gulvira (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-07)
  Son dönem Çağatay (Doğu) Türkçesi sahasına ait metin üzerinde yapılan bu çalışma, Giriş, Dil Bilgisi İncelemesi, Metin, Türkiye Türkçesine Aktarma, Dizin ve Tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kısmında Çağatay ...
 • Baştürk, Yusuf (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-07)
  Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Mülk köyünde bulunan Doğan Arslan Mescidi kitabesindeki tarihe göre 1247 yılında inşa edilmiştir. Yapının işlevi hakkında kitabede mescid tanımı geçmesine rağmen bazı soru işaretleri ...
 • Çalışır, Feride (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-07)
  Bu tez dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çift diziler ve serilerle ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalardan bahsedildi. İkinci bölümde, diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel tanımlar ve teoremler ...
 • Köseoğulları, Bahadır (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-08)
  Çalışmamızın amacı Türkiye’de eğitimin gelir dağılımına olan etkisini araştırmaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımında önemli problemler vardır ve hükümetler bu sorun ile mücadele edebilmek için ...
 • Akarsu, Duygu (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-08)
  Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin konuşma sürecinde öğrencilere sözlü geribildirim verme tercihlerini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden sormaca tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma ...

View more