Bereiche in DSpace

Neuzugänge

 • Kaya, Elifcan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Çalışmamız, Köroğlu’nun kolu olan Harmandeli ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada ele aldığımız Türkmen varyantı Annagulı Nurmemmet’in yayına hazırladığı “GÖROĞLU-Türkmen Halk Destanı’nın dördüncü cildinden yararlanılmı ...
 • Yüksel, Hivdan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Bu çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yürütülmüş ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş olan 2008 ve 2014 yıllarına ...
 • Zor, Mehmet Hanifi (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020-06)
  Bu çalışmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul yöneticilerinin sahip oldukları iş motivasyon düzeylerini ortaya koymaktır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın örneklemini Denizli İli Pamukkale ...
 • Eryiğit, Hilal (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Sporda anaerobik egzersiz performansını arttırmak için, tampon kapasitesini arttıran çeşitli takviyeler kullanılır. Tampon kapasitesini arttırarak şiddetli egzersiz esnasında kas kasılmasını sürdürmeye ve kas yorgunluğunu ...
 • Çil, Nesibe (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01)
  Teknolojik gelişmeler ile beraber tekstil kumaş üzerine yapılan çalışmalar ve uygulamalar giyim konforumuzu her geçen gün yükselmektedir. Kumaşın konfor seviyesini belirleyen temel performans özelliklerinden biri nem ...

View more