Communities in DSpace

Recently Added

 • Baştürk, Yusuf (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-07)
  Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Mülk köyünde bulunan Doğan Arslan Mescidi kitabesindeki tarihe göre 1247 yılında inşa edilmiştir. Yapının işlevi hakkında kitabede mescid tanımı geçmesine rağmen bazı soru işaretleri ...
 • Çalışır, Feride (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-07)
  Bu tez dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çift diziler ve serilerle ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalardan bahsedildi. İkinci bölümde, diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel tanımlar ve teoremler ...
 • Köseoğulları, Bahadır (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-08)
  Çalışmamızın amacı Türkiye’de eğitimin gelir dağılımına olan etkisini araştırmaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımında önemli problemler vardır ve hükümetler bu sorun ile mücadele edebilmek için ...
 • Akarsu, Duygu (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-08)
  Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin konuşma sürecinde öğrencilere sözlü geribildirim verme tercihlerini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden sormaca tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma ...
 • Örs, Tuğba (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-08)
  Günümüzde peçeleme kanuna karşı hilenin vergi hukukuna özgü bir türü olup, hakkın kötüye kullanılmasını teşkil eder; muvazaa ise mükelleflerin kendi aralarında yaptıkları göstermelik bir anlaşma ile vergi idaresini aldatmak ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds