DSpace'teki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Tan, Cenk (sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 2020-09-30)
  Literary utopias and dystopias reflect a wide variety of concerns, from class and gender issues to the environment. These works not only reflect current social matters but also provide a glimpse of possible futures and a ...
 • Gündüz Saraç, Hatice Feyza (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-04)
  Alzheimer Hastalığı’nda (AH), evrelere göre farklı klinik tablolar sergileyen hastalık süreci, hasta ve bakım verenin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hem hastaya hem bakım verene özgü bakım verme yükünü arttıran ...
 • Yaşar, Şükrü Ümit (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  Opioidler anestezide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte POBK, titreme, idrar retansiyonu gibi yan etkilerinin varlığı bilinmektedir. Multimodal analjezinin opioid tüketimini azalttığına dair son yıllarda ...
 • Zengin, Gülizar (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  Tedaviye dirençli bipolar depresyon (TDBD) tanılı hastaların sağaltımında transkranial manyetik stimülasyonun (TMS) etkinliğini araştıran çalışmaların yaygınlığı artmaktadır. Bu çalışmada TDBD olgularında dorsolateral ...
 • Bingöl, Dilşad (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  Panik bozukluğu (PB); panik atakları ve beklenti anksiyetesi ile seyreder. Çalışmamızda PB’de nörobilişsel değerlendirilmenin yapılması, belirti şiddeti ile nörobilişsel veriler arasında bir ilişki olup olmadığının, çocukluk ...

Daha Fazla