Bereiche in DSpace

Neuzugänge

 • Serttaş, Serkan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-01)
  Yapılan bu çalışmada [4,5-Dimetil 1,2-fenilendiamin-bis(İzonitrosometil-p-Tolil Keton)] ve [4,5-Dimetil-1,2-fenilendiamin-bis(İzonitroso-p-Kloroasetofenon)] fiziksel ve teorik yöntemlerle ayrıntılı olarak incelenmiştir. ...
 • Gel, Ayşe Işıl (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019-08)
  Bu araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerinin kuruluş amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini saptamaktır. Bu bağlamda mezunların işgücü piyasasına katılma durumları ve yükseköğretime geçiş durumları incelenmiştir. ...
 • Yavuz, Ahmet (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-02)
  Günümüz teknoloji koşullarında araçlarda kullanılan sürücü destek sistemleri oldukça yaygınlaşmıştır. Araç sayısındaki artış nedeni ile oluşacak kazalar, araçlarda kullanılan sürücü destek sistemleri ile azaltılması ...
 • Gümeli, Ozan (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2021)
  İç Karia Bölgesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda kazılar sırasında bulunan 32 mimari blokta, 18 farklı türde, 42 adet hayvan kabartması tez kapsamında incelenmiştir. Kentte ele ...
 • Tozak, Esma (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-02)
  Bu tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ele alınan problem tanıtılmıştır. İkinci bölümde, zaman skalası ile ilgili temel tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, ilk olarak çözümlerin varlığı için ...

View more