DSpace'teki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Hatip, Alim (Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, 2021)
  Kur’ân’ın aşkın olana nisbeti bakımından sahip olduğu metafizik yönüne rağmen beşerî bir gerçeklik olan dil olgusuna bürünmesi sebebiyle ortaya teşbihât ve müteşâbihat meseleleri çıkmaktadır. Bu kavramlarla vasıflanan ...
 • Uslu, Seçkin (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-06)
  Bu araştırmada öğretmenlerin denetime ilişkin tutumlarının düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Denizli İli Merkezefendi İlçesinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. ...
 • Babaoğlu, Osman (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-06)
  Bu araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve alt boyutları düzeyi ile bunun farklı değişkenlerle ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırma 2020–2021 ...
 • Tan, Cenk (Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies; İstanbul University Press, 2021-06-15)
  Todd Phillips’ Joker (2019) is an origin story which not only portrays a psychological drama but also forms a good example of a detailed character study case. The film embodies two main layers which are psychological and ...
 • Aslan, Tunahan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada, 2005:1 ve 2020:7 dönemini kapsayan yapısal VAR (SVAR) modeli kullanılarak Avrupa Bölgesi gölge faiz oranı, brent ham petrol fiyatları, dolar kuru, BİST 100, enflasyon ve TCMB faiz oranı gibi dışsal şokların, ...

Daha Fazla