Communities in DSpace

Recently Added

  • Yurdunuseven Yıldız, Aysun (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-07)
    Bu tezde, Chandler ve Şebin çeşitlerinin kabuklu, kabuksuz ve öğütülmüş cevizlerinde farklı paketleme tekniklerinin (hava, azot ve vakum altında paketleme) ve farklı depolama sıcaklıklarının (4 ve 20 °C) lipit oksidasyonu ...
  • Darmenova, Gulvira (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-07)
    Son dönem Çağatay (Doğu) Türkçesi sahasına ait metin üzerinde yapılan bu çalışma, Giriş, Dil Bilgisi İncelemesi, Metin, Türkiye Türkçesine Aktarma, Dizin ve Tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kısmında Çağatay ...
  • Baştürk, Yusuf (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-07)
    Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Mülk köyünde bulunan Doğan Arslan Mescidi kitabesindeki tarihe göre 1247 yılında inşa edilmiştir. Yapının işlevi hakkında kitabede mescid tanımı geçmesine rağmen bazı soru işaretleri ...
  • Çalışır, Feride (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-07)
    Bu tez dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çift diziler ve serilerle ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalardan bahsedildi. İkinci bölümde, diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel tanımlar ve teoremler ...
  • Köseoğulları, Bahadır (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-08)
    Çalışmamızın amacı Türkiye’de eğitimin gelir dağılımına olan etkisini araştırmaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımında önemli problemler vardır ve hükümetler bu sorun ile mücadele edebilmek için ...

View more