Communities in DSpace

Recently Added

 • Göktaş, Anıl (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanayi devrimiyle birlikte gelişen endüstrileşme sonucunda, Avrupalı devletlerin hammadde açığını kapatmak ve ulaşılan hammaddeyi hızlıca getirebilmek amacıyla daha hızlı, daha güvenli ve az maliyetli ulaşım yollarını aramaya ...
 • Karnak, Betül (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada; öğretmen görüşlerine göre, mesleki profesyonellik algıları ile örgütsel mutluluk düzeylerini saptamak; öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkiyi belirlemek ...
 • Öztürk, Funda (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  Giriş ve Amaç: Sigara, pek çok hastalığın en bilinen önlenebilir nedenidir ve çoğu kişi nikotin kullanmaya ve nikotine bağımlı hale gelmeye ergenlik döneminde başlamaktadır. Çalışmamızda klinik örneklemde 12-18 yaş arası ...
 • Göncü, Ali (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  Bu çalışmada, geleneksel tarhanada kullanılan buğday unu yerine kırmızı, yeşil ve sarı mercimek unları (%0, %50 ve %100 oranlarında) ve yoğurt yerine de (%100 oranında) boza ikame edildi. Bütün un çeşitleri hem yoğurtlu ...
 • Kölgelier, Sinan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve sanayileşmenin artması; fosil kaynaklı yakıt rezervlerin hızla tükenmesine neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, içten yanmalı motorlar tarafından yayılan egzoz gazlarının çevre kirliğine ...

View more