Communities in DSpace

Recently Added

 • Eral, Burak (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  AMAÇ: Bu çalışmada, C2 vertebra için uygulanan serbest el tekniği ile pedikül vida uygulamasının navigasyon yardımlı teknikler ile malpozisyon açısından karşılaştırılması ve başarı oranının belirlenmesi amaçlanmaktadır. ...
 • Özkanca Andıç, Nagihan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12)
  Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile kitleler arasında yayılan toplumsal eşitlik isteği sosyal refah devletlerinin doğuşuna sebep olmuştur. Bu süreçten sonra yaşanan 1929 Ekonomik Buhranı, İkinci Dünya Savaşı gibi toplumsal ...
 • Özütürk İnan, Ayşegül (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-02)
  Bu çalışmanın amacı, dünya genelinde eğitim ekonomisi bilim dalının doğuş sürecine ilişkin verileri derlemek ve çözümlemektir. Araştırmada “tarama modeli (doküman analizi)” kullanılmıştır. Eğitim ekonomisi alanında yazılmış ...
 • Der, Keziban (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Platon, Menon diyaloğunda, şu soruyu sorar: Bilgi niçin doğru inançtan daha değerlidir? Çağdaş değer problemi, Platon’un bu sorusunu konu edinir. Değer sorusu, literatürde genellikle iki farklı şekilde yorumlanmaktadır: ...
 • Soysal, Ayşe Nur (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-01)
  Bu araştırma ile konaklama işletmelerinde hizmet inovasyonunun otel yöneticileri ve müşteriler açısından çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hizmet inovasyonunun; pazar türbülansı, teknolojik türbülans, ...

View more