Communities in DSpace

Recently Added

 • Güngör, Merve (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu tez çalışması beş ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında kesirli analiz hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; Gama, Beta Mittag- Leffler gibi bazı özel fonksiyonlardan bahsedilmiş olup ayrıca bazı ...
 • Aydın, Handan (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin çok kültürlü eğitime olan bakış açılarını belirlemektir. Araştırma Pamukkale Üniversitesinde 2019–2020 yıllarında Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında ...
 • Baylan, Neriman (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Sentetik plastiğin üretilmesi ile artan plastik kullanımı, yüksek miktarda plastik atık oluşumu ile sonuçlanmıştır. Plastik atıkların büyük bir çoğunluğu uygun bir şekilde bertaraf edilmeyerek sucul, karasal ve atmosferik ...
 • Demirel, Aydın (Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışmamızda, Tunceli’yi coğrafi ve tarihi yönden kısaca incelendikten sonra Alevilik ve Bektaşilik terimlerinin kavramsal tanımları üzerinde durduk. Ardından bu ilde Aleviliğin, tarihin akışı içinde nasıl şekillendiğini, ...
 • Ucuzoğlu, Ayşe Nur (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik ders kitaplarındaki matematik tarihi ögelerinin sayısını, ele alınış biçimlerini, konumlarını, bilişsel alanlarını ve öğrenme alanlarına dağılımını incelemek ve sınıf düzeyleri, ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds