Pamukkale University Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Recently Added

 • Özcaner, Gökhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06)
  Bu tez on sekizinci yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Hüseyin Râzî bin Muhammed Amidî tarafından yazılan Lübb-i Lübâbü’l-Hikme adlı el yazması siyasetnamenin dil incelemesi ve Türk çevriyazısına aktarılmasıdır. İnceleme dört ...
 • Basmacı, Mehmet Melih (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06)
  İkinci dünya savaşı sonrası merkez ülkelerde inşa edilen refah devletlerinin ve çevre ülkelerde kurulan ithal ikameci sistemin sonuna işaret eden birikim krizine bir yanıt olarak geliştirilen neoliberal teori; toplum ...
 • Evcim, Nurgül (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07)
  Neo-klasik Büyüme modeli, teknolojiyi büyümenin bir lokomotifi olarak görmektedir. Fakat teknolojinin kaynağının açıklanmasında yetersiz kalmıştır. Bu sebeple teknolojiyi bilinmeyen kabul edip dışsal olarak ele almıştır. ...
 • Şen, Müge (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07)
  Kanunî Sultan Süleyman’ın genç yaşta vefat eden oğlu Şehzâde Mehmed için inşa ettirdiği Şehzâde Mehmed Külliyesi, bir şehzâde için mimarî âdâb kodlarının aşıldığı örneklerden biridir. Külliye elemanlarından caminin, çift ...
 • Akyürek, Bekir (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07)
  Bu çalışma resmi ve yazılı iş sözleşmelerinde var olan boşluklar ve belirsizliklerin oluşturduğu psikolojik sözleşmeler ile örgütsel güven düzeyi arasındaki ilişkiye ve örgütsel güvenin öğretim elemanlarının sahip olduğu ...

View more