Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Ball speed during the tennis serve in relation to skill level and body height

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.