Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Examination of leisure negotiation, self-esteem, life satisfaction in participants of campus recreational sports

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.