Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Comparison of biometric measurement values of ossa antebrachii in weightlifters and sedentary individuals

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.