Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

18. yüzyılın ikinci yarışında Trabzon'da etkin bir ayan ailesi: Şatırzadeler

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.