Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Determining the optimum production portfolio in agricultural sector: Province of Denizli Case

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.